Økoskolens venner trår til

29.08.2014
Venner av Sogn Jord- og Hagebruksskule tar mål av seg til å skaffe 12 millioner kroner før nyttår. Dette må til for å finansiere nødvendige nybygg for å sikre skolens framtid. Nå formaliserer de venneforeninga og bretter opp ermene.

Venneforeninga til Sogn Jord- og Hagebruksskule innbyr alle nye og gamle støttespillere til formelt skipingsmøte, tirsdag 9. september i Aurland.

Invitasjon til møtet finner du HER.

Ønsker nye medeiere

Når Venneforeninga blir en formelt registrert organisasjon, vil det nyvalgte styret sette fart i arbeidet med å skaffe nok penger til å realisere helt nødvendige oppgraderinger og nybygg på skolen.

Et mulig tiltak kan være kronerulling blant alle skolens nåværende venner. Men interimstyret ser også for seg å kunne få med nye medeiere, som kan bidra med investeringskapital.

Må investere

Det mest akutte investeringsbehovet gjelder nytt hovedbygg med klasserom, kontor og nytt internatkjøkken, en investering som er beregnet til 43 millioner kr.

Skolen drives svært allsidig med både gartneri, frukt- og grønnsakproduksjon og med flere ulike husdyr og stølsdrift.
Elevtilgangen er det heller ingenting å si noe på. I år var det flere søkere enn det var plasser til.

60 prosent trolig sikra

Nåværende eier, Sogn- og Fjordane Fylkeskommune, har signalisert at de vil å gå inn med om lag 60 prosent av de nødvendige investeringene. Staten ved undervisningsminister Torbjørn Røe Isaksen har til nå avvist å gå inn med kapital, men høyrestyrte Aurland kommune har vedtatt å gå inn på eiersida med 5 millioner kroner.
De siste 12 millionene som i denne omgangen må inn for å få i gang byggearbeidene, engasjerer skolens venner seg nå for å skaffe til veie.

Verdensarv

Sogn Jord- og Hagebruksskule ligger midt i et verdensarv-område, med spektakulær natur i sitt nærområde. Med denne skolens helhetlige undervisningstilbud i økologisk landbruk og hagebruk, finner mange videregående elever fra hele Norge og en hel del utenlandske elever veien hit. For denne skolen har både et internasjonalt perspektiv og et internasjonalt kontaktnett.

Enestående

Skolen er den eneste i sitt slag her i landet, som videregående skole med landslinje for økologisk landbruk. Markedet for økologiske varer er i rivende utvikling for tida, og fagkompetansen er etterspurt. Elevene blir økologiske agronomer med en unik praktisk og teoretisk kompetanse i økologisk landbruk.

Grasrotarbeid

Nå sliter skolens nåværende eiere, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, med å finne de nødvendige investeringsmidlene som må til for å sikre skolens videre eksistens.

– Derfor trør vi nå til og setter i gang et skikkelig grasrotarbeid med sikte på å skaffe helt nødvendige investeringsmidler til skolen, sier medlem i interimstyret i Venneforeninga, Aud Slettehaug, til oikos.no

– Om bare alle gode krefter nå trør til, og vi får alle skolens venner med på laget, så greier vi dette før året er omme, avslutter hun.

Bli kjent med Sogn Jord- og Hagebruksskule HER

Skolens Facebookside finner du HER

Vil du bli med og støtte arbeidet og bli med i Venneforeninga, finner du mer informasjon HER

Venneforeninga sin Facebookside finner du HER

SJH Vekstskifte oversiktsbilde radkulturer

Annonsører

Samarbeidspartnere