ØkoSMARTE barn

20.11.2010
Gjennom Ungt Entreprenørskap i Oslo har 6. klassingene ved Voksen skole kastet seg løs på oppgaven – Hvordan få flere til å kjøpe og spise økologisk mat? Barna slo til med en rekke kreative løsninger og er også overbeviste om at de skal påvirke sine foreldre. Driver du butikk i Voksenåsen i Oslo er det bare å øke utvalget av økovarer. – Godt og spennende opplegg som andre skoler gjerne kan kopiere, sier Marte von Krogh i Oikos – Økologisk Norge. Hun var med på dialog med elevene og ser fram til å møte elevene igjen på miniØyafestivalen.

 Unge entreprenører

- Prosjektet er en del av vårt partnerskap med UE Oslo (Ungt Entreprenørskap), som har som mål å utvikle entreprenørskapskompetansen til elevene, samt inspirere dem til å tenke innovativt og bidra til verdiskaping i samfunnet, forteller undervisningsinspektør ved Voksen skole, Kathrine Wilsher Lohre, til Akersposten.

 

 

Problemløserne

Elevene på 6. trinn startet med en teoriøkt sammen med en representant fra organisasjonen Oikos - Økologisk Norge og Kim Østberg fra UE Oslo. Deretter hadde de tre klassene to kreative økter der de gruppevis laget modeller for å løse problemet sammen med faglærer i mat og helse, Anne Ingebretsen.

- Arbeidet kulminerte i selve finalen her på Voksen, forteller Wilsher Lohre.

 

- Svært forskjellige

I finalen torsdag ble løsningene vurdert ut fra følgende kriterier: innovative ideer, gjennomførbarhet (løsningene skal virke og ikke koste altfor mye) og sist, men ikke minst, presentasjon.

- Det ble plukket ut tre svært forskjellige, men spennende løsninger som blir med på Gründercamp Grønt Bord med ungdomsskoleelever i Næringslivets Hus på fredag. Der skal de tre gruppene presentere sine løsninger.

 

Eksperter innen ØkoSMARTE løsninger

Voksen-elevene blir nemlig ekspertpanel i forhold til ungdommenes oppdrag som er å lage ØkoSMARTE løsninger for økologisk mat på neste års MiniØyafestival. Faglærer Anne Ingebretsen skryter av 6. trinnselevenes arbeidsinnsats og evne til å tenke kreativt og nyskapende. Hun forteller at nesten alle gruppene var enige i at det er lurt å påvirke foreldrenes handlemønster. Dette gjennom å gjøre barn bevisste på produktene som finnes og hvorfor man bør handle økologisk, skriver Akersposten.

 

Bildene er godkjent brukt av skolen.

Annonsører

Samarbeidspartnere