Økosystemene sliter

03.11.2009
Habitatødeleggelser, klimaødeleggelser, overfiske, fremmede arter, og forurensing fra tusenvis av syntetiske kjemikalier inkludert hormonhermende stoffer er alle resultat av menneskets atferd og en trussel mot økosystemtjenester. Professor Paul R. Ehrlich, og mange forskere med han, arbeider for at menneskeheten skal innse at det må tas hurtige grep for å bøte på skadene og snu trendene, skriver Even Moland i kronikk i Bergens Tidende.

Industrilandbruk i Brasil gir ikke mye rom for biologisk mangfold og baserer seg mer og mer på GMO-produkter og mye bruk av kjemiske sprøytemiddel.   

 

 

MENNESKEHETEN LEVER ikke bærekraftig.

Særlig ikke i vår del avverden, er overskriften på kronikken i Bergens Tidende av Even Moland ved UiO og Havforskningsinstituttet.  Her et lite utdrag av hans analyse.

 

Økologiske fotavtrykk

Han skriver at analyser av vårt økologiske fotavtrykk indikerer at dersom hele den nåværende globale befolkningen (ca. 6,8 milliarder mennesker) skulle forbruke ressurser som nordamerikanere eller nordmenn (ca. fem ganger det globale gjennomsnittet) behøver vi nesten fem jordkloder for å levere varene. Vår atferd fører til akselererende tap av biomangfold og økosystemtjenester.

 

Økosystemtjenester avgjør vår fremtid

Eksempler på økosystemtjenester er pollinering, naturlig skadedyrkontroll, vegetasjon som binder jordsmonn og hindrer flom og erosjon, binding av karbon i skog, rensing og resirkulering av næringssalter i havene osv. Listen er lang. Felles for disse er at de er avgjørende for matvaresikkerhet, for politisk stabilitet, for menneskehetens fremtid.

 

Trendene må snus

Den amerikanske forskeren Paul R. Ehrilch ved Stanford University, kanskje best kjent her hjemme som forfatteren av boken «The population bomb» utgitt i 1968, oppsummerte sammenhengene mellom vår atferd og tap av biomangfold og økosystemtjenester i augustnummeret av det vitenskaplige tidsskriftet TREE (Trends in Ecology and Evolution). Habitatødeleggelser, klimaødeleggelser, overfiske,fremmede arter, og forurensing fra tusenvis av syntetiske kjemikalier inkludert hormonhermende stoffer er alle resultat av menneskets atferd og en trussel mot økosystemtjenester. Ehrlich, og mange forskere med han, arbeider for at menneskeheten skal innse at det må tas hurtige grep for å bøte på skadene og snu trendene. Dette kan bare oppnås gjennom radikal endring av atferd hos en betydelig andel av menneskeheten. En nær sagt umenneskelig utfordring.

 

Behovet for konkret handling

DET ER NÆRLIGGENDE å trekke frem de menneskeskapte klimaforandringene som et eksempel på en global utfordring det er utbredt faglig enighet om, stor internasjonal oppmerksomhet rundt, men lite konkret handling.

Her hjemme bruker vi mer energi og slipper ut mer CO2 hvert år

 

Les hele kronikken i Bergens Tidende her  

 

Link til Trends in Ecology and Evolution  http://www.sciencedirect.com/science/journal/01695347

 

Professor Paul R. Ehrlich er en av de mest kjente amerikanske miljø-personligheter gjennom en generasjon, i følge UiOs hjemmeside.

Annonsører

Samarbeidspartnere