ØKOUKA: Fagseminar om matjord

23.09.2015
Oikos – Økologisk Norge i samarbeid med Norges Bondelag og VitalAnalyse holder i dag fagseminar om hvordan vi kan bedre kvaliteten på matjorda. NRK Østlandssendingen stakk innom i morges.

Jorda er grunnlaget for matproduksjonen og matsikkerheten vår. Økologisk landbruk forutsetter at man tar hensyn til jordens fruktbarhet ved resirkulering av organisk materiale.

Jordkvalitet
Men også god jordstruktur er avgjørende for å få gode avlinger og ikke minst for å ta vare på jorda. Dette er grunnlaget for økologisk plantedyrking i hagebruk, jordbruk og skogbruk.  Hvordan skal vi få dette til i praksis?
Dette er temaet for fagseminaret på Bygdøy Kongsgård i dag. Deltakerne får her høre og se i praksis hva levende matjord er og hvordan man som bonde tar vare på den. Aina Bartmann fra Oikos – Økologisk Norge er ordstyrer.

I dag tidlig kom Østlandssendingen innom. Sendingen kan du høre HER – søk til kl 0850 God jord på Bygdøy i Oslo.

Jord i praksis
Fylkesagronom Øystein Haugerud viser et praktisk forsøk og holder foredraget Levende matjord – hva er nå det egentlig? Deretter får deltakerne høre om en økologisk og en konvensjonell bonde sine erfaringer med jord, kompostering og bruk av kompost i grønnsaksproduksjon.

Livet i jorda
Hva vi finner vi av liv i jorda, og hvilken betydning gjødseltypen har for jordlivet er temaet i foredraget til Berit Swensen fra VitalAnalyse. Til slutt stiller rådgiver Hilde Olsen i Norsk Landbruksrådgivning spørsmålet om hvordan vi kan øke folks bevissthet om jord.

Utstillingen ”Matjorda” er åpen og prosjektleder for utstillingen, Anita Panman, viser rundt.

#Levendematjord #Økouka


ØKOUKA i Oslo åpnet mandag med frokost i Mathallen. Der var TV2 innom og laget et innslag, som du kan se HER

Programmet for hele ØKOUKA i Oslo finner du HER

Tekst: Marit G. Wright
Foto: Oikos

Annonsører

Samarbeidspartnere