Økoveke i Steinkjer i veke 43

05.09.2011
Det er laga eit omfattande og spanande program for ei rekke samlingar i Steinkjer i veke 43. Fleire arrangement skjer heime på den vakre garden til Jakob Berkjem, styreleiar i Oikos - Økologisk Norge.
Detaljert program finn du under for studietur på torsdag, fagseminar på fredag og program for tillitsvalgtseminar i Oikos på laurdag.

Foregangsfylke økomelk (dei to trøndelagsfylka) arrangerer Økoveke i veke 43. Under finner du detaljert program for alle dagene. 

 

Tirsdag 25. oktober

Tullemat - Show med Shabana Rehman og Freddy Kjensmo kikker gjennom nøkkelhullet. Et humorshow med mat og mer. Musikalsk forrett med Einar Olav Larsen Trio. Velkomstdrikk: økologisk melk.
Sted og tid: Quality Grand Hotel, Steinkjer kl 19.30. Dørene åpnes kl 18.30. Billetter kjøpes i resepsjonen på Grand Hotell. Pris: kr 125 (også forhåndssalg).

 

Onsdag 26. oktober

Steinkjer Diabetesforening inviterer til møte om økomat og økologisk landbruk på Øynaparken, Inderøy kl 19.00. Foredrag ved Jakob Bjerkem, styreleiar i Oikos - Økologisk Norge

 

Onsdag 26. oktober (arrangement 2)

Sparby bygdekvinnelag, Bjørka kl 19.00. Økologiske nyttevekster, minigrønnsaker og andre eksotiske vekster. Foredrag ved Torill Skogaker Holm, Norsk landbruksrådgiving

 

Torsdag 27. oktober

Fagtur gjennom trøndersk økolandbruk

Oppmøte Trondheim Lufthavn, Værnes kl 08.30
Buss går frå Værnes via Støre, Skogn (ny driftsbygning), Innherred Biovarme AS, Levanger Kjøtt og Vilt AS, Steinkjer og til Grandaunet i Overhalla. Bussturen avsluttes i Steinkjer ca kl 18.

 

09.00 Økologisk driftsbygning. Torbjørn Støre orienterer i bussen om ny driftsbygning på Støre i Skogn. Bygd etter økologiske prinsipp med mykje heiltre, tømmer frå lokal skog og stor eigeninnsats. Hustypen utvikla m.a. gjennom Økoløftprosjektet i Midt-Norge og Helgeland dei siste 3-4 åra.

10.00 Støre på Skogn - økologisk gård. Dette er gården som utenriksministerens tippoldefar hadde i si tid og som gjer at Jonas har Støre som etternamn. Her er det no økologisk drift i andre generasjon. Omvisning i fjøset på Støre. Innflyttes ca 1. oktober 2011. Befaring også i det vedfyrte sentralfyranlegget på Støre som varmer opp fleire av husa på gården Økologisk kaffe m.m.

11.00 Biovarme. I bussen: Jostein Trøite som har fått Naturvernforbundets "Trøndersk miljø- og Naturvernpris" for sitt langvarige arbeid for m.a. biovarme. Jostein er styreformann i Innherred Biovarme AS. Jostein fortel om bedrifta som no varmer opp dei to største skole/oppvekstsentra i Levanger kommune med vannbåren flisvarme.

11.30 Marked og produksjon. Besøk hos Levanger Kjøtt og Vilt AS på Mule i Levanger kommune som er slakteriet/produksjonsbedriften som Naturkjøtt BA bruker til sin produksjon av sine økologiske storfekjøttprodukt. Arnt Olav Grendal orienterer. Han er hovedandelseigar/styreleiar i Levanger Kjøtt og Vilt AS og er også styremedlem i Naturkjøtt BA. Det nye slakteriet vart tatt i bruk i august 2011.

 

12.15 Økologisk lønsj på bussen

 

12.45 Geografi, historie og kultur i Inntrøndelag. Styreleiar i Oikos - Økologisk Norge, Jakob Bjerkem, gaider oss gjennom Inntrøndelag. Historiske småglimt om ting vi har passert eller passerer i løpet av dagen.

13.30 Kua og eg. Foret og eg. Sunnhordlendingen Knut Haga og Eva Kaldal driv bruket Grandaunet i Overhalla. Knut gir oss oppskrifta på korleis du kan drive økologisk samtidig som du har større melkeavdrått og bruker mindre kraftfor enn gjennomsnittet for dei konvensjonelle

15.00 Grandaunet. Ut av bussen i Grandaunet for å sjå på det andre nybygde økofjøset i Nord-Trøndelag. (Fekk tilsagn frå Innovasjon Norge ca 1. april i år)

16.00 Marked og samarbeid. Bussen starter på tur sørover mot Steinkjer. Dagleg leiar Berit Norstrøm i Naturkjøtt BA orienterer om dei tre økologiske bedriftene Økomat Innherred AS, ØkoLogisk Midt-Norge SA og Naturkjøtt BA og om samarbeidet mellom dei.

Ca 17.45 Kjem til Steinkjer (med forbehold om endringar)


Pris for fagtur inkl. lunsj: kr 600 for Oikos-medlemmer, kr 900 for ikke-medlemmer


Påmelding innen 21. oktober til pamelding@oikos.no (oppgi navn, adresse, mobil). Påmelding er bindende. Antallsbegrensning - kun en buss.

 

Fredag 28. oktober

Økologisk fagseminar

Sted: Gammellavin på Bjerkem, i Henning i Steinkjer

- Et heldags fagseminar til inspirasjon og kunnskap om mat, landbruk og økologi

08.30 Økologisk frukost, registrering. Vorum trio: Økologisk frukostmusikk

09.30 Opning ved Cultura Bank, Kjell Fredrik Løvold/ Bjarne Hjertholm

Bolk I Økologisk landbruk

09.45 Mangfoldighet, gamle kornsorter og økologisk planteforedling. Anders Borgen (PhD), Agrologica, Danmark
10.30 Foregangsfylke økologisk melk v/fylkesjordsjef Anstein Lyngstad
10.45 Omlegging til økologisk landbruk og økologisk kastratproduksjon. Økobonde Inger Hovde, Stod
11.00 Nytt frå organisasjonane: Tine, Nortura, Felleskjøpet og Norsk landbruksrådgiving er inviterte til korte innlegg.
11.20 Økologisk minimarked. Salg av økologiske varer


12.15 Økologisk lønsj

Bolk II Politikk/samfunnstrendar

13.15 Rapport frå Økoland. Leder i Økologisk landsforening - Evald Vestergaard - orienterer om økologisk landbruk i Danmark og EU. Koffer er Danmark på verdenstoppen i økologisk produksjon og forbruk?
13.30 "Framtidsfrø - spirer for en bedre verden". Vidar Rune Synnevåg/Arvid Wold presenterer den nye boka si med økologiske framtidstanker.

Bolk III Mat og helse

14.00 Næringsinnhald i brødet går ned. Ensidighet er farlig. Anders Borgen (PhD), Agrologica, Danmark fortel om problema både for menneskehelsa og plantehelsa når planteforedlinga ikkje blir styrt av tanke på mat og helse.
14.30 Livsstilsjukdommar og moderne sjukdommar - kan dette stoppes med økologisk mat og økologisk levesett? Vidar Rune Synnevåg og Arvid Wold filosoferer med utgangspunkt i den nye boka.
14.50 Din parfymerte kvardag - eit kritisk blikk på kosmetikk og vaskemidler. Maiken Pollestad Sæle, seniorrådgiver i Oikos - Økologisk Norge
15.15 Økologisk minimarked (forts). Salg av økologiske varer

Pause fra kl 15.15 til 19.00

19.00 Økologisk festmiddag. Underholdningsmusikk ved "Einar Olav Larsen trio"


Priser for fagseminaret

  Ikke-medlem Oikos-medlem
Heile dagen inkl. alle måltid kr 1100 kr 1000
Heile dagen unntatt festmiddag kr 900 kr 800
Enkeltforedrag (ikkje mat) kr 150 kr 100
Pris per bolk / kun festmiddag om kvelden kr 300 kr 250

 

Påmelding innen 21. oktober til Jakob Bjerkem, jakob@bjerkem.com, mobil 959 93 569.


Arr.: Oikos - Økologisk Norge/Oikos Innherred i samarbeid med Foregangsfylke økologisk melk, Steinkjer kommune, FMLA og fleire

 

Lørdag 29. oktober

Organisasjonsseminar (for tillitsvalgte) i Oikos (internt)

Sted: Bjerkem, Henning i Steinkjer - http://www.bjerkem.com/

 

Rammene for seminaret blir:

1. økt 09.00 - 12.00 - gruppearbeid

Lunsj 12.00 - 13.00

2. økt 13.00 - 14.00 - motivasjonsteori/oppsummering av gruppearbeid

 

Skoleringsseminaret er i hovedsak rettet mot tillitsvalgte i Oikos, men «menige» Oikos-medlemmer er også velkommen til å delta.

 

Mål for hele dagen er å skape motivasjon, glød og opplevd fellesskap. Økt bevissthet på hva Oikos er (ulike perspektiv) og bevisstgjøring omkring hva ulike deler av organisasjonen driver og skal drive med.

 

Første økta blir innleda av Johan Einar Bjerkem før det blir gruppeinndeling der vi arbeider med spørsmål knytta til målsettinga med dagen.

 

Økt to blir innleda med evidensbasert motivasjons- og lederteori med kobling til Oikos sin organisasjon (10 min) for deretter å samle trådene frå gruppeoppgavene og komme fram til et felles produkt og status for alle som er på møtet.

 

Dagen blir ledet av Torolf Bjerkem og Johan Einar Bjerkem som begge driver profesjonelt med leder- og organisasjonsutvikling.


Påmelding
til organisasjonsseminaret innen 21. oktober til pamelding@oikos.no.

 

Tirsdag 1. november

Kvam Bygdekvinnelag, Følling Grendehus kl 19.00.
Økologiske nyttevekster, minigrønnsaker og andre eksotiske vekster. Foredrag ved Torill Skogaker Holm, Norsk landbruksrådgiving.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere