Økovekst med 18% i Sverige

29.01.2010
Omsetningen av økologiske produkter i Sverige økte med 1,1 milliarder svenske kroner i 2009, i følge en fersk analyse gjort av Ekoweb. Dette er en imponerende salgsøkning med tanke på den vanskelige økonomiske situasjonen som preget mye av 2009.

Økologisk squash i Göteborg, Foto: Oikos

 

Totalt ble det solgt økologiske produkter for 7,2 milliarder svenske kroner, hvorav dagligvarehandelens andel var 5,7 milliarder. Mens omsetning av økologiske varer i Sverige økte med 18% i 2009, vokste det totale dagligvaremarkedet med kun 4% i samme periode.  

 

Økologisk større del av kaka

Som ventet, med en vekst på 12 % mer det totale markedet, blir økologiske varer stadig en større del av den totale dagligvarekaka. Totalt i 2009 hadde økologiske dagligvarer en markedsandel på 3,1 %, en økning med 0,4 prosentpoeng fra fjoråret.

 

I følge Ekowebs prognoser vil den økologiske andelen av markedet fortsette å vokse. For 2010 forventer Ekoweb en vekst på 8-12 %. Dette er lavere enn fjorårets økning, men fortsatt over den forventete veksten i det konvensjonelle markedet.

Norge henger etter

Det svenske økomarkedet vokste over dobbelt så raskt som det norske i 2009. I følge tall fra The Nielsen Company opplevde det norske økomarkedet en økning på 7,6 % i fjor og har kun 0,7 % av det totale dagligvaremarkedet.  

 

- Tross store forskjeller, vokste økomarket i begge land hurtigere enn det konvensjonelle markedet, sier Kristina Alnes markedssjef i Oikos.

 

Les hele saken på Ekoweb

Annonsører

Samarbeidspartnere