Økt antibiotikaresistens hos dyr

04.09.2012
I en ny rapport fra Mattilsynet dokumenteres økt forekomst av alvorlige former for antibiotikaresistens hos dyr. –En alvorlig og uheldig konsekvens av industriell kjøttproduksjon mener styreleder Jakob Bjerkem i Oikos - Økologisk Norge.

2011-rapporten viser at kyllingindustrien er spesielt utsatt. Det ble påvist antibiotikaresistent, såkalt ESBL-produserende, E. coli i hele 43 prosent av prøvene fra norske broilerbesetninger. Resultatene fra broiler gjenspeiler den internasjonale situasjonen. Også hos andre dyr som storfe og svin er resistensen økende.

 

- Jeg registrerer at Mattilsynet sier dette er en utvikling de ikke ønsker, men som er vanskelig å stoppe. Dette er for dårlig. Vi mener løsningen er et langt større fokus på forebygging, fremfor behandling med store mengder antibiotika, uttaler Bjerkem.

 

Han viser til at regelverket for økologisk husdyrhold legger vekt på forebygging mot sykdom (friske dyr, god fôring, god plass, lufting etc.) og ikke-medisinal behandling ved sykdom.

 

- I økologisk husdyrhold er fokuset på forbygging av sykdom og velferd for dyrene. Som en konsekvens er enkelte sykdommer mindre vanlig, som f.eks. lungesykdommer. Dessverre fører mangler på kunnskap hos veterinærer til at økodyr ofte får samme behandling som sine konvensjonelle søstre, sier Bjerkem.

 

Behandling med antibiotika er den vanligste metoden for å behandle bakteriesykdommer.  Intensiveringen av konvensjonelt husdyrhold har de siste tiårene ført til lavere kjøtt og melkepriser, men har også samtidig undergravet dyrehelse og -velferd ved et ensidig fokus på økonomisk lønnsomhet. Dette har ført til en avhengighet av syntetiske medisiner og antibiotika, noe som igjen har ført til et stort problem med resistente bakterier og parasitter.

 

- Hjelp våre bevingede venner til et bedre liv! Som forbruker kan du bidra ved å velge økologisk kylling fra Holte gård, eller Livéchekylling som ikke er økologisk men dyrene har uteareal om sommeren og bedre plass. Prøv ellers vegetariske alternativer, avslutter Bjerkem.

 

Kilder

http://www.mattilsynet.no/publikasjoner/rapporter/dyr/_kt_forekomst_av_antibiotikaresistens_hos_dyr_i_norge_103702

http://www.vetinst.no/Nyheter/OEkt-forekomst-av-antibiotikaresistens-hos-dyr-i-Norge

http://ikrweb.files.wordpress.com/2011/10/ef-4_2011-1.pdf

http://shop.ifoam.org/bookstore/product_info.php?products_id=460

 

Annonsører

Samarbeidspartnere