Økt artsmangfold ved omlegging til økologisk drift

14.06.2011
Det skjer en rask endring ved omlegging til økologisk landbruk. Alt året etter en gård er lagt om til økologisk drift, kan en måle effekt av dette ved flere sommerfugler og plantearter. Dette framgår av en svensk undersøkelse som forskere ved SLU i Uppsala og Lund universitet har gjennomført.

Dagpåfugløye heter denne sommerfulglen. Foto: Wikipedia

 

Større økning over tid
Både antall plantearter og sommerfugler var høyere året etter omlegging, og antallet stiger år for år. Det var i snitt 100 prosent flere på en gård som har vært økologisk i 25 år enn på en som var nyomlagt, skriver Sveriges Landbruksuniversitet (SLU)

 

Studien er publisert i det vitenskapelige tidskriftet Journal of Applied Ecology og har tittelen "Assessing the effect of the time since transition to organic farming on plants and butterflies".

Les hele artikkelen her.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere