Økt import

04.03.2008
- Oikos krever et kraftig løft for de økologiske bøndene ved årets jordbruksoppgjør slik at flere kan satse framover, sier daglig leder Reidar Andestad. - Med den gledelige veksten vi har etter økologisk mat i Norge oppstår det ubalanse mellom etterspørsel og norsk økologisk produksjon. Det må være et sentralt mål i norsk landbrukspolitikk å bidra til at mest mulig av de økologiske varene som kan produseres i Norge faktisk blir produsert her.

- Oikos gleder seg stort over økningen i forbruket av økologisk mat, som viser at folk velger mer og mer miljøvennlige varer i butikkene, sier Andestad.

Les hele saken
>> Ellevedoblet: Økt import av økologisk mat - Stavanger Aftenblad 

>> Sterk økning i øko-importen - Nationen

Annonsører

Samarbeidspartnere