Økt matvaresikkerhet med økologisk landbruk

23.10.2007
FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) hevder at økologisk landbruk bidrar til økt matvaresikkerhet. Produksjonsmetoden er også et virkemiddel for å redusere klimaendringene. Bioforsk Økologisk har samlet materiale fra FAOs arbeid med økologisk landbruk og matvaresikkerhet i en egen rapport.


Les mer om saken på Agropub.

Annonsører

Samarbeidspartnere