Økt økologisk satsning i Danmark med ny regjering

23.11.2011
Gjennom statsbudsjettbehandlingen i Danmark er det nå satt av 456 mill danske kroner til økologiområdet for de to neste årene. Aldri har det blitt bevilget s mye til en framtidsrettet satsing på økologien.
– Med disse ekstra bevilgningene ligger mye til rette for at Danmark fortsetter som et ledende land for produksjon og omsetting av økologisk mat, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Ingen andre land selger så mye økologisk mat per hode som Danmark, de er også aktive eksportører av økologiske landbruksprodukter, legger han til.

I Danmark finner vi også mye økologisk mat i lavprisbutikker som Rema 1000 og Kiwi.  Foto: Oikos


Økt økologisk satsing med ny regjering

Midlene utgjør et vesentlig grunnlag for gjennomføring av den Økologiske Handlingsplanen 2020, som matministeren vil legge fram våren 2012.
Den nye danske regjeringen bevilger 456 millioner kroner over to år for å få fart på satsingen på økologisk landbruk.
- Vi setter for alvor bak ordene om grønn omstilling. Vi gir ikke bare mer penger, vi moderniserer hele måten å tenke økologisk på. Vi vil ikke bare legge om til økologisk landbruk, men bringe hele den grønne tankegangen i danske menneskers hverdag, skriver matminister Mette Gjerskov til Økologi og Erverv.

 

Mål om 60 % økologisk mat ved offentlige innkjøp

Til våren legger regjeringen fram en økologisk handlingsplan for tida fram til 2020. Pengene som er bevilget for 2012 og 2013 skal gå til å hjelpe økologiske gårdsbruk å komme videre med nødvendige investeringer.
Ambisjonen er også å sette søkelys på økologi, kasting av mat og årstidens grønnsaker i barnehager og pleiehjem. Målet er at 60 prosent av råvarene i offentlige kjøkken skal være økologiske i 2020.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere