Økt omlegging til økologisk landbruk - 5,3% er økologisk

26.10.2009
Interessen for økologisk landbruk er stigende i følge søknadstallene som Statens Landbruksforvaltning har offentliggjort. Med omlegginsareal er 5,3% av norsk landbruksareal økologisk. - Dette er veldig viktig, fordi at vi dermed får en økning i økologsk produksjon fremover, og samtidg en miljøeffekt med mindre sprøytemiddelbruk, sier Reidar Andestad i Oikos.

 

Større omlegging i 2009 enn i 2008

I 2009 er 120 000 daa under omlegging til økologisk drift (karensarealer). Dette er en økning fra 102 000 daa i 2008. 415 000 daa er nå lagt om til økologisk drift, en økning fra 387 000 daa i fjor. Andelen jordbruksareal som er lagt om eller er under omlegging til økologisk drift er 5,3 prosent, en økning fra 4,8 prosent i 2008. Foreløpige tall viser økning for alle økologiske planteproduksjoner, størst økning for grovfôrarealer, i følge SLF.

 

Kronprinsparet på Skaugum gård i Asker arbeider for omlegging til økologisk dift, med en så stor gård vil det slå positivt ut på statistikken for neste år


Landbruksnedgangen stopper opp

Nedgangen i antall foretak som søker om produksjonstilskudd flater ut. Foreløpige tall viser at 46 513 foretak søkte om produksjonstilskudd ved søknadsomgangen 20. august 2009. Det er 776 færre enn i fjor, og tilsvarer en nedgang på 1,6 prosent. Endelige tall vil foreligge i april 2010, sier SLF.

 


Totale jordbruksareal

 

Jordbruksareal i drift er i overkant av 10 mill. daa. Sammenlignet med de foreløpige tallene for 2008, er arealet redusert med 75 000 daa (0,7 prosent) til 10,1 mill. daa. Av dette er ca 2/3 eng og beite og 1/3 åpen åker, for det meste korn. Arealnedgangen er i samme størrelsesorden som reduksjonen fra 2007 til 2008 på 65 000 daa.

 

 
Utviklingen gjennom flere år kan kort oppsummeres slik:


 • arealer i drift har vært tilnærmet stabile
 • antall husdyr reduseres, bortsett fra høns

 • Antall ammekyr øker, men ikke så mye om nedgangen i antall melkekyr, så antall kyr i alt reduseres

 • antall søkere er redusert

 • gjennomsnittsforetaket blir større

 
Denne utviklingen fortsetter fra 2008 til 2009:

 • Gjennomsnittsarealet pr. søker har økt med 2 daa til 217,4 daa.
 • Antall søkere som produserer kumelk er redusert med 850 til 11 700.
 • Gjennomsnittsbesetningen har økt med 0,7 kyr til 20,5 melkekyr
 • Antall søkere som produserer geitmelk er redusert med 25 til 430.
  Gjennomsnittsbesetningen har økt med 2 dyr til 87,8 melkegeiter
 • Antall søkere som har sau er redusert med 270 til 14 400. Gjennomsnittsbesetningen har økt med 1,5 søye og 4 lam til 57,6 søyer og 95,7 lam
 • Antall søkere som driver oppal av smågris er redusert med 50 til 1 515. Gjennomsnittsbesetningen har økt med 1,8 purker til 38 purker.
 • Antall søkere som har slaktegris er redusert med 150 til 2 260. Antall dyr pr. 31.7.09 er uforandret fra 2008, og gjennomsnitt antall slaktegris pr. produsent har økt 13 dyr til 197.
 • Antall søkere som driver eggproduksjon er tilnærmet stabilt, redusert med 13 søkere til 1 820. Gjennomsnittlig antall verpehøns pr. søker har økt med 115 til 2 070.

 

 •  

Les hele saken hos SLF

Annonsører

Samarbeidspartnere