Økt salg av økologisk mat i Norge siste halvår

16.09.2011
-Mens det i 2010 var stagnasjon eller nedgang i produksjon og omsetning av økologiske produkter, peker pila oppover igjen i 2011. Den positive salgskurven for økologiske produkter gjelder for alle omsetningsledd; dagligvare, helsekostsektoren, spesialbutikker, i storhusholdning og bondens marked, skriver Statens Landbruksforvaltning på sin hjemmeside.
-Gledelig at veksten er tilbake i økologisk omsetning i Norge, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos- Økologisk Norge.

Flere nye økologiske produkter i 2011

-Det er lansert nye økologiske produkter i 2011, Coop er offensiven med sin økologiske melk fra Rørosmeieriet og Norgesgruppen har rullet ut mange produkter i sin varegruppe Go Eco.  Det er stort trykk i de alternative salgskanalene som Bondens Marked og i heløkologiske butikker, og Tine har kommet med Cultura naturell som er økologisk, sier en fornøyd Reidar Andestad i Oikos, Økologisk Norge. Han sier det er glede  i mange miljøer, som tålmodig arbeider med å fremme økologisk omsetning, for at den økologiske veksten nå er tilbake i Norge og at denne veksten er nær 5 prosent.  -Vi vet at det er grønnsake og frukt som er innfallsporten til å bli begeistret for økologisk mat, derfor er det flott at veksten særlig  kommer her, legger han til.

 

Seniorrådgiver Elin Røsnes i Statens Landbruksforvaltning er tallknuseren bak den nye halvårsraporten om økologisk produksjon og omsetning.  Her spiser hun økologisk festmat på Bjerkem gård i Steinkjer i Nord-Trøndelag.  Foto: Oikos.

Nye tall

-Statens landbruksforvaltning (SLF) har innhentet tall fra produsenter og omsetningsledd som viser at salget av økologiske produkter igjen øker, etter en nedgang i 2010. Salget av økologiske varer økt med nesten fem prosent sammenlignet med 1. halvår 2010. Av de største produktgruppene målt i verdi var det bare salget av brød og bakervarer som fortsatt har en negativ utvikling. Mye av nedgangen i melomsetningen skyldes redusert satsing på økologiske ferske brød i dagligvarehandelen.

 

Markedstilpasning

De siste årene har det vært en positiv utvikling i produksjonen av økologiske varer, noe som har ført til et økende gap mellom produksjon og salg. Nå skjer det en markedstilpasning inne kjøtt, meieri og egg, med lavere produksjon eller nullvekst i produksjonen. Det kommer bl.a. til uttrykk gjennom ni prosent lavere produksjon av storfekjøtt, sammenlignet med samme periode i fjor.

 

Mindre aktører er dyktige

Det er også verdt å merke seg at det er de mindre aktørene, som ikke har etablerte distribusjonssystemer med konvensjonelle produkter og som er mer spesialiserte, som best evner å få omsatt varene i ulike forbrukermarkeder.

 

"Grønnere" frukt og grønnsakomsetning

Frukt og grøntsektoren har økt både i volum og verdi i 2011. Det har vært god varetilgang gjennom hele året, både i norsk sesong og i importsesongen. Også økologiske lagringsgrønnsaker har økt salg så langt i 2011, noe som henger sammen med stabil tilgang og stabile priser.

 

Følsomme produkter

Størrelsen på den økologiske omsetningen er så pass liten at den er svært følsom for enkeltaktørers satsinger og avvikling av aktiviteter. Det er utfordrende for handelen å omsette økologiske produkter av mindre stabile leveranser, særlig fra frukt- og grøntsektoren. Så lenge produksjonen er liten og tildels ustabil vil det være vanskelig å få opp salget i de ordinære dagligvarehandels¬konseptene, skriver SLF i rapporten. Men det er også en tendens at mer av de økologiske produktene finner nye omsetningskanaler.

 

Informasjonen over er basert på informasjon fra Statens Landbruksforvaltning (SLF)


Les rapporten

Her finner du informasjonen fra SLF og på høyre side på SLFs hjemmeside finner du link til å laste ned rapporten om økologisk utvikling siste halvåret.

 

'Statens landbruksforvaltning produserer rapporten "Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer" to ganger årlig. Halvårsrapporten, som kommer i september, har et noe mindre omfang enn årsrapporten, som kommer i mars.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere