Økte økologiske husdyrtilskudd er viktig

27.04.2010
Det er viktig og nødvendig at de økologiske husdyrtilskuddene økes når betalingen fra Nortura er kraftig redusert og Tine strammer inn vilkårene for nyetablerte økomelkpprodusenter, sier Jakob Bjerkem, styreleder i Oikos – Økologisk Norge. Han er derfor glad for at Bondelaget og Småbrukarlaget foreslår økning på dette området i sitt krav. Her vil Oikos foreslå en større økning for å unngå frafall av økobønder fremover.

 -Uten økt husdyrtilskudd frykter jeg frafall av økobønder fremover, sier styreleder i Oikos - Økologisk Norge, Jakob Bjerkem.  Her fotografert hjemme på gården i Steinkjer. 

 

Tilbakegang i antall  økoprodusenter i 2010

Jakob Bjerkem sitter også i styret i Debio og viser til at tallene derifra viser en reduksjon i antall økologiske produsenter i 2010.  Ved midten av april har det vært om lag 19 nye innmeldinger, men utmeldingen har vært større. Produsentene har raskt fanget opp signalene fra Tine og Nortura med deres reduserte økonomivilkår til økoprodusentene. Marked og produksjon svinger i uttakt.  Om et par år har vi fort for lite produksjon.

- Dette kan bety at den økologiske produksjonen som møysommelig er bygd opp kan bli svekket. Denne trusselen må Staten ta på alvor i sitt tilbud 4. mai, sier Bjerkem.

 

Endring i kornstøtten må gjelde alle

Jordbrukets krav inneholder et forslag om at tilskuddet til korn skal gis til både areal og per kg produsert korn (150 kr/daa og 60 øre/kg). Dette er i samsvar med Oikos' innspill for å stimulere til økt kornproduksjon og ikke bare økte kornarealer. Oikos har fryktet at lave avlinger og dårlig agronomi vil undergrave tilliten til økologisk landbruk. Dette har jordbrukspartene nå tatt hensyn til.

 

Oikos vil understreke at dette pristilskuddet per kg korn må gå til alle økologiske kornprodusenter, ikke bare de som leverer til ei mølle. Målet i økologisk produksjon er skape kretsløp og bruke lokale ressurser. Da må også økoprodusenter med både husdyr og korn få dette pristilskuddet.

 

Kornpenger til husdyrtillegg

Generelt mener Bjerkem at Oikos' forslag om ytterligere økning i husdyrtilskuddene kan finansieres gjennom å redusere prisnedskrivinga for korn, slik Oikos' landsmøte har etterlyst.

 

Utviklingmidler - Økløft kuttes

Når det gjelder utviklingsmidler har Oikos foreslått en økning særlig fordi markedet nå må stimuleres. Bondelaget og Småbrukarlaget foreslår å kutte ut Økoløft. Oikos mener at dette omfattende prosjektet bør videreføres også i 2011.

 

- Nå arbeider vi med det mer omfattende skriv til Staten der vi kommer med våre merknader til Jordbrukets krav, sier Oikos styreleder Jakob Bjerkem.

 

Kravdokumentet fra Jordbruket

Annonsører

Samarbeidspartnere