Økte økomelk-kvoter

23.01.2007
Partene i jordbruksoppgjøret har besluttet å legge til rette for økt produksjon av økologisk melk. De fastsatte kvotene for produksjon av melk blir økt med 2 millioner liter og lagt ut for salg fra staten øremerket økologisk produksjon. Sammen med tilsvarende økning besluttet i jordbruksoppgjøret 2006 betyr disse tiltakene at produksjonen av økologisk melk vil kunne øke med om lag 15 prosent i 2007


– Salgsutviklingen for økologiske meierivarer er nå så hyggelig, at jeg har sett det som nødvendig å treffe tiltak som vil gi rask og positiv effekt, sier Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, www.lmd.dep.no 10/1-07

Annonsører

Samarbeidspartnere