Olav Arnar Bø er «Årets meitemark»

17.03.2013
I forbindelse med Oikos - Økologisk Norge sitt landsmøte i Aurland i helga ble årets "Årets Meitemark” delt ut på Sogn Jord og hagebruksskole. Årets vinnar er økopioner Olav Arnar Bø.

Olav Arnar Bø vart tidligare rektor ved Sogn Jord- og Hagebruksskule og bonde på egen gard i Vik.

- Bø har ei vesentleg del av æra for at Sogn Jord- og Hagebruksskole eksisterer og i dag tilbyr undervisning i økologisk landbruk, han tok elevene på alvor da dei etterlyste meir kunnskap om økologisk landbruk, sier styreleiar Jakob Bjekem i Oikos – Økologisk Noreg.

Saman med fire andre gardbrukarar i Vik kommune har Bø starta opp eit lite lokalt slakteri, vikja-kjøtt. Han har dei siste åra vore dagleg leiar på slakteriet, i tillegg til å vera styreleiar i Økoringen Vest.

"Årets Meitemark” er ein hederspris som vert delt ut ein gang i året av Oikos - Økologisk Noreg. Prisen går til ein person eller gruppe av personar som fremjer meitemarkens trivsel og utbreiding i Kongeriket Noreg. Les meir om prisen her.

Vi gratulerar!

Annonsører

Samarbeidspartnere