Omleggingstakten må dobles

17.10.2009
For å nå 15 prosent økologisk areal innen 2020 må omleggingstakten dobles, sier Statens landbruksforvaltning. Målsettingen krever en omlegging tilsvarende mer enn ett bruk hver eneste dag de neste ti årene. Dette fremkommer gjennom tall fra SLFs statistikk for produksjonstilskudd.

Her er seniorrådgiver Emil Mohr i Statens landbruksforvaltning til venstre i samtale med Knut Lutnæs fra Coop.  Ingen andre sitter med så tung kjennskap til utviklingen av økologisk landbruk i Norge som Emil Mohr, som også var grunnlegger av Debio.  Oikos bilde.

Behov for målrettet innsats

Regjeringspartiene fastsetter igjen målet om å nå 15 prosent økologisk produksjon og forbruk i Soria Moria II, men justerer fristen til 2020. Selv om fristen er utsatt med fem år, viser SLFs statistikk at det vil kreves aktiv og målrettet innsats av alle aktører i årene som kommer.

 

Dobling av omleggingstakten - en ambisiøs, men realistisk ambisjon

I følge SLFs statistikk for produksjonstilskudd var førsteårs karensareal både i 2007 og 2008 ca 51 000 dekar. For at det økologisk godkjente arealet skal øke fra ca 400 000 dekar i 2008 til ca 1,5 mill. dekar i år 2020 må det netto legges om ca 100 000 dekar hvert år. Med andre ord må omleggingstakten dobles for at målet om 15 prosent areal skal nås i 2020.

 

 

Anders Eggen er rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning i Sør Trøndelag og har gitt mange Gratis Førsteråd (GFR) til bønder som lurer på om de skal legge om til økologisk drift.  Han er en av de som har bidratt til en stor økning i antall økobønder de siste årene og ikke minst har en lykkes i Trøndelags fylkene. Oikos bilde.

 

Trenger en ny økobonde hver dag

-Gjennomsnittsbonden driver i dag ca 220 dekar, og dersom vi legger dette til grunn må minst en bonde hver dag fram til 2020 legge om hele drifta for at målet om 15 prosent areal skal nås, sier seniorrådgiver Emil Mohr i SLF.  

 

Positiv trend i mange fylker

Aldri har omleggingen til økologisk produksjon vært større. Mer enn 60 kommuner har mer enn 10 prosent økologisk areal. Flere fylker har mer enn 8 prosent. Men andel økologisk areal varierer betydelig mellom fylker. På landsbasis drives 5,1 prosent av jordbruksarealet økologisk av mer enn 2800 produsenter.

 

Danmark har lignende målsetting som Norge

Danmark, som regnes som et økologisk forgangsland, har satt en lignende målsetting som Norge. De har som ambisjon at det økologiske arealet skal fordobles innen 2020 fra dagens 6,7 prosent.

 

Les hele sake på SLF-hjemmeside

 

 

Økologisk areal pr fylke pr 31.12.08

     

 

           

Fylke

Areal 2006

Økologisk 2008

Karens 2008

 Andel

Totalt økologisk

Sør Trøndelag

771 824,0

54 967,4

12 186,1

8,7

67 153,5

Buskerud

530 730,0

37 648,1

7 976,0

8,6

45 624,1

Telemark

257 813,0

17 154,5

3 242,1

7,9

20 396,6

Nord Trøndelag

897 261,0

43 546,1

23 647,8

7,5

67 193,9

Nordland

601 640,0

28 070,7

7 819,9

6,0

35 890,6

Hedmark

1 067 624,0

45 822,5

11 622,6

5,4

58 904,6

Aust Agder

113 661,0

3 882,5

2 058,8

5,2

5 941,3

Østfold

763 130,0

27 654,2

10 553,5

5,0

38 207,7

Vest Agder

195 636,0

7 497,0

2 155,0

4,9

9 652,0

Akershus/Oslo

793 939,0

30 865,3

4 619,3

4,5

35 484,6

Sogn og Fjordane

462 412,0

16 001,0

4 484,2

4,4

20 485,2

Vestfold

422 210,0

11 894,3

6 425,4

4,3

18 319,7

Møre og Romsdal

596 035,0

19 482,1

5 973,6

4,3

25 455,7

Oppland

1 053 528,0

29 956,3

5 734,0

3,4

35 690,3

Troms

264 423,0

5 761,7

2 890,7

3,3

8 652,4

Hordaland

429 672,0

9 238,8

2 107,2

2,6

11 346,0

Finnmark

99 607,0

887,5

1 385,0

2,3

2 272,5

Rogaland

1 012 657,0

6 307,0

1 486,8

0,8

7 793,8

SUM

10 333 802,0

396 637,0

116 368,0

5,0

514 464,5

 

Stor vekst i 2009

-Vi venter en stor vekst i arealtallene for 2009 ut fra at vi har en stor veskt i antall nye økologiske bønder i 2009, sier Reidar Andestad i Oikos. Hele 317 nye bønder er registrert pr 5. september 2009 og 124 utmeldinger. Dette gir en nettovekst på 193 økobønder. Arealtallene for 2009 er foreløpig ikke klare.

 

Her kan du lese om veksten av økønder i 2009

 

Annonsører

Samarbeidspartnere