Ønsker samarbeid for å støtte småbønder og redusere fattigdom i u-land

15.02.2010
- Den internasjonale økoorganisasjonen IFOAM bifaller IFAD i at støtte til småbrukere er den beste måten å fø verden på, uttaler André Leu, IFOAMs visepresident under IFADs tredje Global Meeting of the Farmers Forum i Roma. Fordelene ved økologisk landbruk for småbrukere er godt dokumentert når det gjelder matsikkerhet, fattigdomsreduksjon og klimatilpasning. Økologisk landbruk må derfor støttes som en viktig del av løsninga.

- Hvor mange flere må gå sultne før vi starter med å støtte jordbruksmetoder som vi allerede vet kommer de fattige til gode? spør André Leu, som selv er småbruker.

UNCTADs siste Trade & Environment Review hevder at "ren vekst" er mulig i utviklingsland med eksisterende metoder - særlig økologisk landbruk - hvis de rette strategiene og incentivene er på plass (1). Det er ei rekke eksempler på de gode resultatene som økologisk landbruk kan oppnå når økonomiske midler er tilgjengelig.Økologisk suksess i Etiopia
Økologisk metoder er nå sentralt i den nasjonale utviklingspolitikken i Etiopia etter at et stort prosjekt fikk tilbake jordfruktbarheten i utpint jord, ble mer robust mot klimaendringer, økte mangfoldet av matvekster, bedret ernæringa og inntektene (2).Økt selvberging
I Uganda og Tanzania er 110 000 småbrukere nå i stand til å selge med merpris til eksportmarkeder, øke produksjonen for eget bruk og etablere permanente verdikjeder, ved hjelp av et europeisk utviklingsprosjekt (3).

I Latin-Amerika og India sørger deltakende garantisystemer (PGS = Participatory Guarantee Systems) for at bønder kan organisere seg selv i lokale produksjons- og markedsføringsgrupper, og å bidra til at bønder kan utveksle kunnskap seg i mellom. Som et resultat hjelper tusenvis av bønder hverandre i å bedre robustheten og lønnsomheten på sine gårder i tillegg til økt matsikkerhet for sine familier og lokalsamfunn (4).

 

Bred internasjonal anerkjennelse til økologisk landbruk
André Leu og UNCTAD er ikke alene om å mene dette. FAO (5), UNEP (6). USDA (8) og IFOAM (9) erkjenner alle hvor effektiv økologisk landbruk er i å redusere fattigdom og sult. IFOAM ber derfor International Fund for Agriculture Development (IFAD) om å samarbeide med IFOAM og omsette anerkjennelsen til handling.  


---

(1) UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), pressemelding 2010/003

http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=12668&intItemID=1528&lang=1


(2) 165 distrikt i Etiopia bruker nå økologiske metoder. For mer info:
www.ifoam.org/about_ifoam/around.../pdf/Ecological_in_Ethiopia.pdf


(3) Export Promotion of Organic Products from East Africa (EPOPA) initiativet var finansiert av Swedish International Development Co-Operation Agency (SIDA). For mer info:  www.grolink.se/epopa/index.htm


(4) PGS er lokale kvalitetssikringssystemer. De sertifiserer produsenter basert på aktiv deltakelse fra aktører og er bygd på en plattform av tillit, sosiale nettverk og kunnskapsutveksling. For mer info se

www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs.html


(5) FAO 2007. International Conference on Organic Agriculture and Food Security, Roma, 3.-5. mai 2007.


(6) FNs miljøprogram (UNEP)og UNCTAD konkluderte i sin felles studie i 2008 at økologisk landbruk kan ha større fordeler når det gjelder matsikkerhet enn de fleste konvensjonelle systemer, og er sannsynligvis mer bærekraftig på lang sikt. UNEP har også spesifikt anbefalt økologisk landbruk som en av fem kritiske investeringsområder i sin Global Green New Deal. For mer informasjon se: www.unep.org/greeneconomy/docs/GGND-Report-April2009.pdf


(7) IAASTD-rapporten fra 2008 (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development) gir ei sterk anbefalinga av agro-økologiske og økologiske prinsipper. For mer informasjon se http://www.agassessment.org/


(8) På verdenstoppmøtet om matsikkerhet i 2009 ba USDA (US Department of Agriculture) om at økologisk landbruk og den rollen den spiller for agro-økologi må bli løftet opp på sakskartet i FAO.


(9) IFADs president Kanayo Nwanze, under et besøk i Brasil i juli 2009, ga sin støtte til omlegging til økologisk landbruk i fattige lokalsamfunn fordi de bedre kan fø seg selv og øke inntektene sine.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere