Opp til 88 prosent økologisk i helsekost-butikker

19.09.2011
Mange helsekostbutikker har matvarer og i to av kjedene er mat og drikkeutvalget 10-15 % av totalomsetningen. Av dette salget er 70 % til 88 % fra økologiske varer. Den tredje kjeden opplyser av at økologisk utgjør 15 % av total omsetningen. Alle helsekostkjedene melder om økt økologisk interesse 1.halvår 2011.
– Helsekostbutikkene gjør en jevn og god jobb i å presentere økologisk mat til sine helsebevisste kunder, sier markedssjef Kristina Alnes i Oikos – Økologisk Norge. For eksempel finner en her mest økologiske soya- og hvetedrikker, men det er langt mindre vanlig i dagligvarebutikkene. Videre er mange av helsekostbutikkene blitt flinke til å selge økologiske bakerivarer og her er det også ofte mangelfullt i dagligvarebutikker, legger hun til.

Mange helsekostbutikker har vareutvalg som denne Helios seiren.  -Helsekost-butikkene framstår mer og mer som økologiske nærbutikker og konkurrerer her ut de mindre dagligvarebutikkene, sier Kristina Alnes i Oikos - Økologisk Norges som hilser denne utviklingen vekommen. 

Kristina Alnes er markedssjef i Oikos - Økologisk Norge og følger tett utviklingen innen økologisk handel.  Foto:  Oikos.

 

Helsekost er økologisk nærbutikk

-Mange steder fungerer helsekost-butikkene som den økologiske nærbutiken.  Lavprisbutkkene er dessverre oftest lavutvalgsbutikker på økologisk mat og ofte finner folk en helsekostbutikk som har mye større utvalg, sier Kristina Alnes. Dette oppdager flere og flere kunder som er misfornøyd med sin nærbutikk.  Videre berømmer hun helsekostbutikkene for å ligge framme i nye mattrender som når det gjelder Raw-food og økologisk mat til matalergikere.  H-Nærkost har 55 butikker, Sunkost 121 butikker og Life har hele 137 butikker, det blir 213 helskostbutikker og mange med økologiske varer, sier Kristina Alnes.

 

Økologisk økning innen superfood og Raw-food

Det meldes at for 1. halvår 2011 har omsetningen av økologisk mat og drikke økt betydelig, og en aktør forklarer dette ved økt satsing på økologisk superfood, skriver Statens Landbruksforvaltning i sin halvårsrapport. Omsetningen av matvarer generelt meldes å være økende blant aktørene de har innhentet informasjon fra. Dette forklares langt på vei med den økte etterspørselen etter såkalte Raw-food. Et annet produkt som bidrar til økt salg i 2011 er økologiske te.- Innen økologisk te er det ofte er godt produktkutvalg med en rekke smaker og urtesammensetninger som inspirer kundene til å forsøke seg fram med nye te-sorter, sier Kristina Alnes.


Varierende vareutvalg

For øvrig meldes det at mange av dagligvarehandelens varegrupper er representert med økologiske produkter også i helsekostsektoren. En aktør melder å ha blant annet økologiske kjøttvarer, fjærkre, frukt og grønnsaker, melvarer, te og kaffe, safter, pålegg, egg og krydder i deres vareutvalg. Et slikt utvalg av økologisk produserte varer er ikke å forvente i de fleste helsekostbutikker. - Helsekostbutikkene er ofte lydhøre for kunders behov og tar dermed lettere inn varer kunder etterspørr, er inntrykket til Kristina Alnes, som vet at mange kunder som vil ha økologisk mat ofte er oppgitte på det dårlige utvalget i sin nærbutikk.

 

Norske varer  eller importerte?

Det er noe varierende hvor stor andel av omsetningen av økologiske varer som er importerte varer. Dette henger sammen med det varespekteret de forskjellige butikkene tilbyr. En aktør anslår at så mye som 90 prosent av deres omsetning av økologiske matvarer foreligger på importerte produkter. En annen aktør har en betydelig større andel norske varer. For frukt og grønnsaker er det sesongavhengig om varene er norske eller importerte. Andre norske varer er gjerne melvarer og meieriprodukter, kjøttvarer, egg, samt noe saft og syltetøy og lavkarboprodukter.

En aktør oppgir at i verdi utgjør omsetningen av økologiske matvarer en større andel enn konvensjonelle matvarer, mye grunnet høyere snittpris på økologiske superfood-produkter. Av matvarene helsekostbutikkene omsetter, ser andelen økologiske varer ut til å øke blant flere av dem. Samtlige aktører melder at de opplever økt interesse for økologiske produkter fra deres kundemasse i 1.halvår 2011, skriver SLF i sin rapport.

 

Styrket tro på videre vekst

Aktørene i helsekostsektoren melder at den positive utviklingen det siste året styrker troen på videre vekst i markedet for økologiske matvarer, og at dette er et satsingsområde fremover. Økt samarbeid med norske produsenter for å bedre logistikk og tilgang til økologiske varer i butikkene er blant strategiene for å videreføre den positive trenden, i følge en av aktørene, skriver SLF.  -Markedssjef Kristina Alnes i Oikos - Økologisk Norge  tror Helsekostbutikkene kan vinne ekstra kundeoppslutning ved at de markedsfører seg som økologiske nærbutikker.

 

Les mer om 5 % økning i økologisk handel her

 

Annonsører

Samarbeidspartnere