Optimistisk om økomarkedet

24.03.2011
Statens landbruksforvaltning (SLF) la torsdag 24.mars frem rapporten “Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer” for 2010. - Samlet sett så fikk økomarkedet et lite fall i 2010, sier markedssjef i Oikos, Kristina Alnes, som allikevel er fornøyd med utviklingen. Dersom vi ser bort fra salget av økologisk brød, hadde omsetningen en liten økning i fjor. Denne sårbarheten ovenfor enkelte produkter og leverandører ble trukket frem under fremleggelsen av rapporten hos SLF.
– Situasjonen for økologisk i Norge er at markedet er lite og under utvikling. Vi har en utfordring blant annet når det gjelder økologisk brød i butikk, men det er mye annet positivt i markedsutviklingen. Økologisk barnemat har for eksempel nådd 15 % målet, hele ni år før tiden, sier Alnes.

Kristina Alnes viser frem SLF-rapporten for 2010. Foto: Oikos

Svingninger i markedet er en del av utviklingen

Salget av økologiske varer i dagligvare og helsekost i 2010 falt med 1,7 % i fjor. - Frem til i fjor har øko-omsetningen steget, sier Alnes, og nedgangen i fjor var ikke dramatisk. For enkelte varegrupper svinger det mer, fra en økning på 41 % for kategorien "søte pålegg" og en nedgang på med 34 % for kategorien "middager". - Dette bør tolkes i lys av at økomarkedet i Norge er lite, og tross en mangedobling over de siste ti årene har vi fortsatt et stykke igjen, fortsetter Alnes. Markeder under utviklingen vil så godt som aldri oppleve en jevn vekst. Dette ser man helt tydelig på det godt utviklete økomarkedet i Danmark, hvor veien dit har vært preget av trappetrinnsvekst.

 

Glasset er halvfullt, ikke halvtomt

Svingende marked og trappetrinnsvekst var også et av hovedpoengene til Coops miljøsjef, Knut Lutnæs, under SLF sin presentasjon av tallene tidligere i dag. Han påpeker at utviklingen av økologisk produksjon har opplevd både overproduksjon og underproduksjon, og at den situasjonen vi er i nå, med for eksempel økologisk melk, heller bør ses på som underforbruk framfor overproduksjon. - Markedsutviklingen gir ingen grunn til panikk, sier Lutnæs. Det handler om å se glasset som halvfullt og ikke halvtomt,  og her må vi tenke langsiktig. - Vi kan ikke justere ned innsatsen på produksjon selv om salget går litt ned nå, fortsetter Lutnæs, og påpeker at oppnåelsen av Regjeringens 15 % mål er avhengig av at alle aktører fra myndigheter til leverandører, industri, handel og forbruker viser vilje.

 

Oppgang i andre salgskanaler

I alle andre registerte salgskanaler har det økologiske salget steget. Her har det vært en særdeles positiv økning i Bondens Marked, med hele 36 % økning, tilsvarende 1 million kroner, i fjor. -Bondens Marked har satset på å tiltrekke seg nye økoprodusenter og synliggjøre økologi det siste året.  Her er det bare å gratulere med godt gjennomført arbeid, sier Kristina Alnes i Oikos. Økosalget til storhusholdning har også økt i 2010 og vi vil forhåpentligvis se en større økning når SLF og Difis (Direktoratet for forvaltning og IKT) samarbeidsprosjekt om økologisk mat i offentlig innkjøp begynner å vise resultater. Økologiske bakerier går også godt, noe som viser i noen salgskanaler har økologisk brød suksess. Tall fra Godt Brød, Den Gode Baker og Kolonihagen viser en økning i omsetning på 4 millioner kroner fra 2009 til 2010.

 

Det store bildet

Det var ikke bare konkrete tall som kom fram under dagens seminar, men flere refleksjoner rundt økologisk landbruk sin rolle i Norge og i verden, både når det gjelder klima, matsikkerhet og mattrygghet, ressursbruk og helse. -Vi er nødt til å innse, for å komme videre [med økologisk utvikling], at dagens industrilandbruk ikke er bærekraftig, sa Lutnæs. På et spørsmål fra salen om økologisk landbruk kan fø verden svarte han at industrielt landbruk kan ikke fø verden i dag og vil heller ikke ha ressurser i framtida til å gjøre det. En henvisning til FN-rapporter, som viser at små-skala matproduksjon basert på økologiske prinsipper gir økt matsikkerhet i fattige land, gav tyngde til Lutnæs sitt svar.

 

Økt forbrukermakt med økologi

Utfordringer knyttet til om det fins nok mat ble også tatt opp av Eivind Jacobsen fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). - Spørsmål om nok mat og matkvalitet kan ikke skilles fra hverandre. Jacobsen vektla også suksessfaktorer til økologisk produksjon og forbruk. I følge Jacobsen kan ikke spydspissfunksjonen (jmf. Regjeringens handlingsplan "Økonomisk, agronomisk - økologisk!") til økologisk landbruk understrekes nok, og han stilte et åpent spørsmål om hvor det konvensjonelle landbruket hadde vært uten at det økologiske hadde gått foran som nettopp en spydspiss. Det dagsaktuelle temaet forbrukermakt ble også nevnt av Jacobsen, hvor det ble trukket frem at økologisk mat representerer en viktig valgmulighet for forbrukere og bidrar til å øke forbrukermakten. 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere