Organisasjonsrådgiver på plass

15.10.2014
Elin Rømo Grande er ansatt som ny organisasjonsrådgiver i Oikos- Økologisk Norge. - Jeg er glødende opptatt av mat og matproduksjon og har jobbet med disse temaene internasjonalt. Jeg føler meg utrolig privilegert som nå får anledning til å være med og forsøke å bidra til å øke den nasjonale bevisstheten rundt matkultur, hva maten vi spiser inneholder og hvordan den produseres, sier en engasjert Rømo Grande.

Som organisasjonsrådgiver skal Elin ha flere sentrale oppgaver. Hun skal være kontaktleddet mellom Oikos sentralt og våre medlemmer i lokal-, fylkes-, regionlag og faggrupper, i henhold til organisasjonens nye strategi. Det innebærer å tilrettelegge for lagenes arbeid og bidra til engasjement blant medlemmer som ønsker å delta aktivt. Videre vil hun bli ansvarlig for Oikos' vervearbeid, hun skal være prosjektleder for «Åpen økologisk gård», samt at hun skal bidra i arbeidet med andelslandbruk. Som om ikke det var nok, har hun også hovedansvaret for samling for tillitsvalgte som vi arrangerer hvert år i november, og landsmøtet som er hvert år i mars.


Utvikling på naturens premisser
Rømo Grande kommer fra Regnskogfondet, hvor hun har arbeidet for urfolks rettigheter og bærekraftig forvaltning av regnskog, med ansvar for brasiliansk Amazonas. - I bunn og grunn bestod arbeidet av det samme som Oikos har som sitt hovedmålet: En utvikling på naturens premisser – for menneskets og miljøets beste, sier Rømo Grande. Hun har også over ti års erfaring fra Latin-Amerikagruppene (LAG), hvor hun i hovedsak har arbeidet for å heve stemmen til sosiale bevegelser og deres kamp for jord til jordløse bønder, småbønders rettigheter og rettferdig fordeling.


Fra Trondheim til Tøyen
Elin har mastergrad i Naturforvaltning og bærekraftig landbruk fra Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås. Hun er opprinnelig fra Trondheim, men er bosatt på Tøyen i Oslo.

Dersom du har lyst til å engasjere deg aktivt i Oikos og kanskje lurer på om det er et lag i nærheten av der du bor, elelr du har lyst til å starte et lag, da er det bare å ta kontakt med Elin på elin@oikos.no eller tlf. 24 12 41 08.Annonsører

Samarbeidspartnere