Oslos første andelslandbruk etablert

06.05.2016
Onsdag kveld 4. mai ble dannet interimstyre for Oslos aller første andelslandbruk, Øvre Kirkeby andelslandbruk SA i Maridalen. I underkant av 20 mennesker møtte opp i Rødstua på Geitmyra Skolehager på Sagene, og mange fortalte at de lenge hadde ventet på at et slikt initiativ skulle dukke opp.

Gartner Alette Elvenes er initiativtaker til andelslandbruket. – Jeg har lenge drømt om å etablere andelslandbruk i Maridalen. Endelig ligger forholdene til rette for det, og jeg har allerede forkultivert en del småplanter – i håp om at alt skulle komme på plass.

Prosjektleder for andelslandbruk i Oikos – Økologisk Norge, Marte Guttulsrød, var tilstede på oppstartsmøtet og bidro med praktiske tips og litt historikk rundt andelslandbruk i Norge.
– Endelig får Oslo sitt aller første andelslandbruk. Forhåpentligvis kommer det enda flere til, slik at alle de som er interesserte og som står på venteliste idag, snart kan få sin egen andel. I dag er det 55 andelslandbruk i Norge, og det har vært over en tredobling det siste året, sier en engasjert Guttulsrød.

Idyllisk beliggenhet
Øvre Kirkeby gård ligger idyllisk til på enden av Maridalsvannet like ved ruinene til St. Margarethakirken, og man kan komme seg dit på 15 min ved å ta 51-bussen fra Nydelen som stopper rett utenfor gården.

Andelslandbruket vil begynne i det små dette første året, med totalt 20 andeler på cirka to mål. Det er noen ledige andeler igjen, og det er bare å melde seg på til guro_alette@hotmail.com dersom du er interessert i å bli med. Det er planer om utvidelse av både areal og antall andeler til neste år, forutsatt at Vannverket godkjenner planene.

Første planleggingsmøte
Første møte for interimstyret blir førstkommende søndag kl 11, og da skal planene framover – inkludert budsjett, lages. Det praktiske arbeidet med andelslandbruket må vente til formell godkjenning fra Vannverket kommer på plass.

Tekst og bilde: Oikos – Økologisk Norge


Oikos har fått midler fra Landbruksdirektoratet til å være nasjonal koordinator for det uformelle nettverket av andelslandbruk, og driver veiledning for både nye og etablerte andelslandbruk. Vi arrangerer også gratis oppstartskurs 26. mai og en årlig nettverkssamling 24-26-juni, som er den viktigste møteplassen for andelslandbruk i Norge. I år blir denne avholdt i Oslo fredag 24. juni. Det er Marte Guttulsrød (marte.g@oikos.no) og Alexandra Devik (alexandra@oikos.no) som jobber i prosjektet.

Bilde av interimstyret: Fra venstre: Marte Guttulsrød (Prosjektleder for andelslandbruksprosjektet hos Oikos – Økologisk Norge), Alette Elvenes (initiativtaker og gartner), Elin Falkenhald, Hannah Cooper, Barbro Nordby og Anke Stumper.

Annonsører

Samarbeidspartnere