-Vi har fått rask og veldig mye positiv respons på kampanjen, forteller Helene K. Austvoll, som er sentral i kampanjen. Det er tydelig noe som betyr mye for veldig mange, og da er det ekstra spennende å jobbe med det. " /> -Vi har fått rask og veldig mye positiv respons på kampanjen, forteller Helene K. Austvoll, som er sentral i kampanjen. Det er tydelig noe som betyr mye for veldig mange, og da er det ekstra spennende å jobbe med det. " />

Over 1000 på Facebook

14.05.2011
1000 personer har til nå klikket "liker" på Oikos - Økologisk Norge sin Facebookside, og mange har kommet i det siste. Gjennom hele mai og juni er det bruken av kunstige e-stoffer som står i fokus, gjennom kampanjen "Heller Ø enn E".
-Vi har fått rask og veldig mye positiv respons på kampanjen, forteller Helene K. Austvoll, som er sentral i kampanjen. Det er tydelig noe som betyr mye for veldig mange, og da er det ekstra spennende å jobbe med det.

-God start på kampanjen "Heller Ø enn E", forteller prosjektmedarbeider Helene Austvoll i Oikos - Økologisk Norge.  Foto: Oikos

 

Som del av kampanjen har flere bloggere tatt utfordringen med å leve en periode uten kunstige e-stoffer.

 

Les mer på kampanjens Facebookside 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere