Overbevisende grapefruktstudie og ny logo for økologisk mat

28.12.2010
- Det var spesielt en studie om grapefrukt som overbeviste konferansedeltagerne, sier Hanne Marit Gran i Mattilsynet etter en økomatkonferanse i Tyskland. Mens den konvensjonelt dyrkede frukten var større og hadde tykkere skall og mer nitrater enn den økologiske, inneholdt den økologiske frukten mer juice, sukker og vitamin C.

På konferansen ble også den nye EU-logoen for økologisk mat diskutert, mange land har sterke, nasjonale logoer fra før og er derfor skeptiske til innføring av ny EU-logo.

Forskjellene viste seg gjennom hele dyrkingsperioden, og de sammenlignede grapefruktene var tatt fra områder med samme type jordsmonn og klimatiske forhold. Dette gjorde studien mer overbevisende enn mange andre studier som ofte ikke har tatt disse parametrene med i betraktningen. - Meget interessant, sier fagsjef Jon Magne Holten i Oikos - Økologisk Norge, som viser til at de sammen positive funnene finnes generelt for økologisk frukt og grønnsaker i den store europeiske undersøkelsen av konvensjonell og økologisk produksjon, QLIF, som kom i fjor.

 

Klare forskjeller

- Selv om det er vanskelig å si at økologisk er bedre enn konvensjonell mat, er det klart at det er forskjeller. Ikke alle er like begeistret for EUs nye merke for økologisk mat, og verden får stadig mindre tilgang til frø som ikke er genmodifiserte. Dette var blant emnene som ble presentert på en internasjonal konferanse om økologisk mat nylig, skriver Hanne Marit Gran i Mattilsynet.  

International Fresenius Conference Organic Food foregikk i Mainz i Tyskland 17.-18. november. Eneste skandinav til stede var seniorrådgiver Hanne Marit Gran ved seksjon for planter, økologi og GM i Mattilsynet.

 

- Konferansen var ganske klargjørende i forhold til diskusjonen rundt forskjellene på økologisk og konvensjonell mat. Ikke slik å forstå at det enkelt lar seg stadfeste at økologisk er bedre, men at det er forskjeller kom klart frem, sier Gran.

 

 

Parallelt løp for øko-merker


EU innførte i år et nytt merke for godkjent økologisk mat. Mataktører i de landene som har sterke nasjonale økologiske merker er skeptiske til å bytte ut dette med EUs nye, mindre kjente. EUs merke er obligatorisk. Likevel er det valgfritt om man vil fortsette å benytte det merket man har vært vant til å bruke, i tillegg. EUs merke for økologisk mat er allerede å se på det norske markedet, men innføres antagelig for fullt neste år.

EU økoloisk logo

Slik ser den nye EU-logoen for økologisk mat ut, som man allerede kan finne på noen produkter i Norge.


Vanskeligere med økofrø


Det blir flere og flere aktører som produserer mat som er genmodifisert (GMO). For å sikre frø til den økologiske produksjonen er det viktig at GMO og økologiske produkter holdes adskilt.

- Når det gjelder vitaminer til produksjon av fôr og eksempelvis pektin som blant annet tilsetning til næringsmiddelprodukter, blir det stadig vanskeligere å få tak i mat og fôr som ikke er genmodifisert, sier Gran.

 

Les sammendrag av alle innleggene fra den internasjonale konferansen om økologisk mat

 

Kontaktperson i Mattilsynet:
Hanne Marit Gran, seniorrådgiver ved seksjon for planter, økologi og genmodifisering
Tlf. 64 94 43 54

 

Annonsører

Samarbeidspartnere