På tide at landbruket ruster seg for framtidas utfordringer

04.12.2009
Business as usual is not an option - landbruket må bruke færre innsatsfaktorer og ta hensyn til klima og biologisk mangfold, uttalte eksperter på den europeiske økologikongressen i Brüssel den 1. desember.

Christopher Stopes, president i IFOAMs EU-gruppe, understrekte behovet for en ny bærekraftig landbrukspolitikk som kan møte utfordringene med endret klima og global matsikkerhet. Foto: Jon Magne Holten. 

 

Ikke-bærekraftig landbrukspraksis ødelegger økosystemene som menneskeheten er avhengige av for å overleve. På den 2. europeiske økologikongressen til IFOAMs EU-gruppe (1) la fagfolk og politikkutformere fram hvilke forandringer som må gjøres med dagens landbrukspolitikk for å møte utfordringene med klimaforandringer, tap av biologisk mangfold og matsikkerhet.

 

Må bli en del av klimastrategiene
- Landbruket må spille en rolle i klimagassreduksjon og klimatilpasning, men vi skal heller ikke glemme andre sider av bærekraften når vi bekjemper klimaendringene. Økologisk landbruk har flere positive sider. Det slipper ut mindre karbon, bruken av innsatsfaktorer er lavere, og det binder mer karbon i jorda. Samtidig leverer det mer biologisk mangfold, høyere dyrevelferd og bevaring av matjord. Derfor må økologisk dyrkingspraksis bli vurdert av beslutningstakerne når de lager sine klimastrategier, erklærer Thomas Dosch, visepresident i IFOAMs EU-gruppe. Han vil representere IFOAM under klimatoppmøtet i København.

 

Behov for reform av landbrukspolitikken
- For at matproduksjonen skal kunne møte framtidas utfordringer, har vi stort behov for virkelig bærekraftige matproduksjonssystemer. Hvis vi skal få et reelt framskritt i Europa, må framtidas CAP (EUs landbrukspolitikk) ha strategier som både er bærekraftige og sosialt rettferdig. Økologisk landbruk har en helhetlig modell for dette. IFOAMs EU-gruppe understreker behovet for reform i vårt kravdokument for en bærekraftig CAP 2014-2020 som vi lanserer i dag, sier Christopher Stopes, president IFOAMs EU-gruppe.

 

Mer forskning og utdanning er nødvendig
Urs Niggli, direktør ved FiBL, understreker behovet for forskning: "Det er verdt å merke seg at de økologiske konseptene "økofunksjonell intensivering" og bygdeutvikling for å styrke den globale matsikkerheten. På tross av det faktum av forskning på økologisk landbruk utgjør 1 % av forskningsbudsjettene til konvensjonelt landbruk, gjør økologisk landbruk det bra når det gjelder avlinger og bærekraft. Ytterligere investeringer i forskning og utdanning i økologiske dyrkingsmetoder er avgjørende når det økologiske landbruket skal vokse videre."

 

1) IFOAMs EU-gruppe representerer mer enn 300 medlemsorganisasjoner i IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) i EU27, tiltredende EU-land og EFTA. Organisasjonene omfatter forbruker-, produsent- og foredlingsorganisasjoner; forskning, utdanning og rådgivning, sertifiering og kommersielle økobedrifter. I Norge er Oikos, Debio, Bioforsk Økologisk og Biodynamisk forening medlemmer av IFOAM.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere