Pågang for økoprosjekter

08.12.2010
Statens landbruksforvaltning har mottatt 78 søknader til utviklingstiltak innen økologisk landbruk for 2011. Det er totalt søkt om 46 mill kroner hvorav 48 søknader er nye prosjekter. Ca 19 mill kroner søkes til videreføring av 30 pågående prosjekter.
– Utviklingsprosjektene har vær viktige for å fremme økologisk landbruk i Norge, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge i en kommentar. Det overraskende i år er at partene i jorbruksoppgjøret har stoppet Økoløft-satsingen som har gitt god uttelling i flere kommuner. Nå må de som vil satse videre av Økoløft- kommunene søke om utviklingsprosjekt på linje med alle andre.

I samarbeid med dagligvarekjeder og matproduksjonsselskap har Oikos - Økologisk Norge med støtte fra Statens Landbruksforvaltning presentert økologisk mat i en rekke butikker der demopersonellet ofte har erfaring og kjennskap til økologisk landbruk.  Dette er et av en rekke prosjekter SLF må ta stilling til for 2011. Foto: Oikos.

Avklaring i desember 

SLF er midt i prosessen med utvelgelse av de prosjektene som man finner mest hensiktsmessig å støtte, mht Regjeringens mål om 15 prosent produksjon og forbruk av økologiske produkter i 2020. - Vi regner med at de aller fleste søkere skal ha fått et svar i løpet av desember, sier rådgiver Helge Vittersø i SLF.

 

De 78 søknadene er fordelt på fire ulike kategorier; 37 markedsprosjekter, 12 helkjede-prosjekter, 20 veiledningsprosjekter og 9 nasjonale pilotprosjekter.

 

Les om prosjekter som tidligere har fått støtte

Annonsører

Samarbeidspartnere