Paneldebatt om en økologisk framtid

02.08.2013
Økologisk mat er i vinden. Mange etterspør mat uten sprøytemidler og tilsetningsstoffer. Stadig fler forstår at økolandbruk tar vare på livet i jorda og gir større biologisk mangfold. Hvilke partier kan få fortgang på den økologiske satsningen? Partipolitikerne gir deg svaret mandag 26. august.

Hold av datoen allerede nå

Mandag 26. august kl. 19.00 arrangeres det politikerpanel om økologisk jordbruk og forbruk på Litteraturhuset i Oslo.

Partiene stiller til øko-debatt

Til panelet stiller sentrale representanter fra de politiske partiene på Stortinget, samt de to største partiene som har mulighet til å komme inn ved neste valg. De vil fortelle hvordan de ser på miljøutfordringene i landbruket, hva deres partier har gjort for økologisk jordbruk og forbruk så langt, og hva de vil gjøre i neste stortingsperiode. Det blir god tid til debatt, før partiene til slutt forteller oss hvorfor vi som økologisk bevisste velgere bør velge nettopp deres parti… Følg med på oikos.no for mer informasjon om programmet som tar form i disse dager.

Bred plattform av arrangører

Med oss til å arrangere dette panelet har vi i Oikos – Økologisk Norge så langt fått Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Biologisk-dynamisk Forening, Debio, Norges Birøkterlag, MaJoBo (Mat og Jord der du Bor), Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Sabima, Utviklingsfondet, Framtiden i våre hender, Dialogos Ressurs- og Mediesenter og Cultura Bank. Dette gir arrangementet en bred plattform.

En viktig debatt

Politikerpanelet er viktig for framtidens politikk på det økologiske området, både fordi det kan få betydning for økologisk bevisste velgeres partivalg og fordi det vil gi viktige innspill til politikerne som skal stake ut kursen etter valget. Møt opp og bli med. Velkommen!

Kontakt: Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge (regine@oikos.no)

Annonsører

Samarbeidspartnere