Pengegave til Mobilslakt

27.01.2009
Mobilslakt AS som slakter hjemme på gården, har mottatt kr 7500 i gave fra Cultura gavefond i forbindelse med kronerullingsaksjonen som Oikos startet i fjor sommer.
- En stor takk til alle 32 som har bidratt i aksjonen, sier Torill Malmstrøm, daglig leder i Mobilslakt.

I begrunnelsen fra Cultura gavefond heter det at det legges vekt på at Mobilslakt bidrar til å bygge opp alternativ infrastruktur for foredling av mat.

Alternativ infrastruktur for økologisk og lokal matproduksjon som tar dyrevernhensyn var også Oikos' begrunnelse for kronerullingsaksjonen til støtte for Mobilslakt.
Oikos retter en stor takk til alle de som bidro med penger til aksjonen!

Dyrevern i praksis
Ved å slakte dyrene der de er, sparer Mobilslakt dyrene for opplasting, transport og oppstalling på slakteriet. Bonden får mulighet til å kontrollere hele verdikjeden - fra dyrets fødsel gjennom slakteprosess og bearbeidingen av egne spesialiteter. Ved å ha ustressede dyr ved avliving får en de beste råvarene.

Framtida for seg
Mobilslakt er ennå en liten aktør i slakterisammenheng, men som Torill Malmstrøm sier:
- Ingen tvil om at dyrevelferden blir bedre med denne måten å slakte på. Vi har framtida for oss.


I 2008 slaktet Mobilslakt vel 18 tonn og 1094 dyr. Målet for 2009 er 60 slaktedager og 70 tonn slakt. Mobilslakt slakter i første rekke småfe, men håper å utvide til voksne storfe når de har økt kapasiteten sin.


Daglig leder Malmstrøm opplyser om at det arbeides med et nytt regelverk i EU som også kommer til å omfatte mobile slakteriløsninger.  


Lenker

>> http://www.mobilslakt.no/

 

Annonsører

Samarbeidspartnere