Personalendringer i Oikos

04.01.2017
2017 blir et spennende år på mange måter for Oikos – Økologisk Norge. Den nye landbruksmeldingen skal stortingsbehandles, en ny handlingsplan for økologisk produksjon og forbruk skal på plass, til høsten er det stortingsvalg. Og Oikos får ny daglig leder.

Daglig leder for Oikos – Økologisk Norge gjennom fire år, Regine Andersen, har bestemt seg for å vende tilbake til stillingen som seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Da hun kom til Oikos hadde hun jobbet 18 år ved Fridtjof Nansens Institutt, og tok permisjon fra stillingen for å jobbe for Oikos. Til sommeren er tiden inne for å vende tilbake. Stillingen som ny daglig leder i Oikos lyses ut neste uke.

Også på kommunikasjonssiden byr det nye året på endringer, da en prosjektsøknad ikke fikk støtte og vi derfor mistet muligheten til å forlenge ansettelsen til vår dyktige kommunikasjonsleder, Ragna Kronstad. Det er trange økonomiske kår for kjernevirksomheten til Oikos. Vi vil heldigvis kunne samarbeide videre med Ragna på oppdragsbasis. Det setter vi stor pris på.

Vår utviklingsleder Tina Lippert lengter hjem til Danmark. Hun flytter derfor tilbake til Århus 1. februar, og Oikos mister en høyt skattet medarbeider.

Ellers står staben i Oikos klar til å ta fatt på det nye året, med spennende prosjekter og aktiviteter, stort engasjement og med et aktivt landsstyre i ryggen!

Fire flotte år
- Oikos er en fantastisk arbeidsplass og jeg har hatt stor glede av arbeide sammen med dyktige medarbeidere i staben og mange kunnskapsrike og engasjerte tillitsvalgte og medlemmer i organisasjonen, sier Regine Andersen. - I løpet av disse fire årene har økologisk mat og jordbruk fått skikkelig vind i seilene, med rask omsetningsvekst og masse oppmerksomhet i offentligheten. Oikos har doblet medlemstallet, økt aktivitetsvolum og omsetning, vært mye eksponert i mediene, hatt utstrakt dialog med politikere, myndigheter og næringsaktører og vi merker stort engasjement på grasrota, sier Regine Andersen.

Trange kår for kjernevirksomheten
– Det er ikke bare lett å forlate en organisasjon som går så godt, sier hun. – Men det er også tøft å lede en organisasjon som er så etterspurt når vi mottar svært beskjedne midler til kjernevirksomheten vår. I lange perioder har det vært nødvendig å jobbe langt over normalarbeidsdag for å klare å møte forventningene. Det er ikke bærekraftig over tid, og det er derfor godt å kunne overlate stafettpinnen til nestemann, sier hun. Nå ser hun fram til å få tid til faglig fordypning. - Jeg er spesialisert på forvaltningen av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk og bønders rettigheter, men vil også satse på spennende nye problemstillinger om politikk og forvaltning knyttet til økologisk produksjon, sier hun.

På barrikadene for økologisk mat og landbruk
- Men først skal jeg lede Oikos fram til en ny daglig leder er på plass, og jeg skal nyte den siste tiden i aktivistenes rekker, i lag med alle de flotte folkene som ‘står på barrikadene’ for økologisk mat og jordbruk i og utenfor organisasjonen, sier Regine Andersen.

Dyktig kommunikasjonsleder ‘på vent’
Før jul takket Ragna Kronstad for et spennende halvt år med flotte kollegaer. Til tross for at Ragna Kronstad 1flere Oikos-prosjekter fikk økte bevilgninger for 2017, fikk Oikos dessverre ikke tilslag på kommunikasjonsprosjektet som skulle finansiere stillingen som kommunikasjonsleder videre etter at Stiftelsen Eir bidro til denne rekrutteringsstillingen. Med små grunnbevilgningsmidler til rådighet, var det ikke mulig å forlenge engasjementet hennes videre. Ragna Kronstad starter derfor opp igjen som selvstendig næringsdrivende innen mat, landbruk og kommunikasjon.
- Jeg fortsetter å jobbe for det jeg brenner aller mest for, sier hun. - Mange spennende oppdrag og samarbeidspartnere venter i det nye året. Heldigvis er Oikos en av dem, sier Ragna Kronstad.

- Ragna Kronstad har gjort en stor innsats som kommunikasjonsleder hos oss dette halve året. Hun har blant annet utviklet en kommunikasjonsstrategi og tatt tak i arbeidet med å utvikle nye nettsider som vi sårt trenger. Begge deler vil bære frukter i 2017. - Ragna er en høyt skattet medarbeider og kollega og vi er glade for å kunne fortsette samarbeidet innenfor de rammene vi har til rådighet, sier Regine Andersen.

Utviklingslederen flytter hjem til Danmark

TinaTina Lippert var den som førte den første økologiplanen i Danmark i pennen. Planen hadde stor suksess og Tina var siden utviklingsleder i Økologisk Landsforening i Danmark. Hun kom til Oikos i mai 2015. Ønsket om å jobbe for Oikos var så sterkt at hun tilbød seg å jobbe gratis de første par måneder da det ikke var midler til å finansiere arbeidet. Dette var en fantastisk gave for Oikos – Økologisk Norge. Vi søkte om og fikk rekrutteringsmidler fra Stiftelsen Eir og er takknemlige for denne støtten.

Det siste året har Tina gjort en uvurderlig innsats for å utvikle systemer, prosedyrer og prosjektstyring ved sekretariatet og ta tak i spennende muligheter i markedsarbeidet vårt. - Hun er en høyt skattet medarbeider og kollega og vi ønsker henne alt godt videre i Danmark fra februar, sier Regine Andersen.

Annonsører

Samarbeidspartnere