Petter Stordalen og økologi

17.11.2006
Mandag gikk Petter Stordalen hardt ut mot landbrukssamvirket som han mener ikke kjenner sin besøkelsestid hva gjelder tilbud av økologiske varer. Stordalen ønsker mange økologiske produkter i pakninger tilpasset storhusholdninger, da hans hotell-kjede Choice nå begynner et prosjekt for innføring av økologisk mat.

Stordalen har for øvrig fått høy mediedekning på utspillet sitt, og stilt til intervju i flere aviser, radiokanaler samt Tabloid på TV2 de siste dagene.


En undersøkelse gjort for hotellets kunder viser at de ønsker økologisk mat. Finner Stordalen produktene, ønsker han å tilby økologiske varer på alle de 153 Choice-hotellene. Etter utspillet har Stordalen i følge Nationen blitt nedringt av økologiske bønder som vil tilby ham varer som kundene ønsker.

Også Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i en pressemelding 14. november gått ut og invitert Stordalen til samarbeid. – Vi trenger flere økologiske bønder og vi trenger et større varespekter, heter det i pressemeldingen. Norsk Bonde- og Småbrukarlag planlegger å sette i gang et offensivt arbeid fra januar 2007 for å få flere bønder til å legge om til økologisk produksjon.

- Petter Stordalens engasjement viser hvor viktig det er at norske bønder satser på økologisk nå, og ikke har en ”vent-og-se”-holdning. Bondelagets opptreden i Tabloid på TV2 tyder på at denne erkjennelsen ennå ikke har nådd ledelsen i Bondelaget, sier Per Christian Rålm, daglig leder i Oikos.

Stordalen skal nå møte Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen for å gjøre rede for erfaringer de har gjort seg i sitt arbeid for å øke tilbudet av økologiske produkter.

– Regjeringens mål er at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2015 skal være økologisk. Det er derfor et område vi legger mye arbeid i. (…) ..den økologiske maten har fremdeles lave markedsandeler. Derfor er det interessant når en stor markedsaktør som Choice-kjeden tar kontakt for å komme med innspill, sier Terje Riis-Johansen. Bakgrunnen for møtet er at Stordalen skrev et brev og ba om et møte. Stordalen sier videre i brevet at Choice-kjeden ønsker å investere en betydelig innsats for å bidra til at det de oppfatter som en gryende grønn trend i Norge kan bli en megatrend. Møtet er avtalt mandag 27. november.

Kilder: http://www.lmd.dep.no/http://www.nrk.no/, nyheter, 14/11-06; Nationen; Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Oikos.

Annonsører

Samarbeidspartnere