Pinlig for Bioforsk

12.03.2009
Som det fremkommer i bladet Dagligvarehandelen 11.3, har Yara gjennom flere år gitt støtte til forskningsprosjekt på Apelsvoll. Det er denne forskningen som har vært brukt som grunnlag for kritikken mot økologisk landbruk, som ble presentert av blant annet Aftenposten 23. februar. - Den økologiske fellesorganisasjonen Oikos er sjokkert over at denne informasjonen ikke kom frem da saken ble presentert, sier daglig leder Reidar Andestad.

Yara er et av verdens største kunstgjødselselskap og er blant de som vil tape mest på omlegging til økologisk landbruk.

Forskningsetisk stryk 

- Det må være forskningsetisk stryk av Bioforsk Øst å gå ut med informasjon om resultater fra slik forskning og ikke samtidig informere om at Yara er med på å finansierer dette.   Forskningsrådet bør komme med retningslinjer for slik forskningsformidling.  Folk må vite om forskningsresultater er basert på uavhengig forskning eller betalt av andre aktører, sier Andestad.    

 

Reidar Andestad, daglig leder Oikos (Oikos bilde)

 

Kritisk til forsøkets relevans

Det var først Mandag Morgen og så Aftenposten som sist uke brakte informasjon fra Bioforsk Øst sin forskning på Apelsvoll . I tillegg til at Yaras rolle på finanssiden ikke ble nevnt, er Oikos også kritisk til hvordan resultatene fra dette enkeltforsøket ble brukt av Aftenposten som om det skulle gjelde for all økologisk drift.   - Det er kun på 3 % av det økologiske arealet hvor det drives husdyrløs grønngjødsling.  Det betyr at en agronomisk utfordring for en marginal del av driften blir gjort til et problem for hele det økologiske landbruket i Norge, det er selvsagt feil, sier Reidar Andestad i Oikos.

 

Internasjonal forskning

Det blir feil å slå opp enkeltforsøk uten å referere til annen forskning, sier Andestad og viser til DOK-forsøkene ved det sveitsiske forskningsinstituttet FiBL. - Gjennom mer enn tjue år har de sammenlignet ulike produksjonsmetoder. Forskningen har vist positive resultater for økologisk drift blant annet når det gjelder bedre jordstruktur, større humusinnhold og mikrobilologisk aktivitet i jorda.

 

Mer informasjon

Kilde for dette  http://www.fibl.org/

 - det finnes også en norsk presentasjon av DOK-forsøkene.

Daglivarehandelen har omtalt saken og Bioforsk Øst sitt svar på støtten fra Yara både i papirutgave 11,03 og på webutgaven 10.3 her er linken

http://www.dagligvarehandelen.com/xp/pub/venstre1/siste/oekoforskning_finansiert_av_yara

Link til Oikos sin vurdering av oppslaget i Aftenposten

http://www.dagligvarehandelen.com/xp/pub/venstre1/siste/oeko-organisasjon_slaar_tilbake_mot_kampanjejournalistikk

 

For flere opplysninger:  Reidar Andestad 41 27 16 64, reidar@oikos.no

Annonsører

Samarbeidspartnere