Planlegger økt økologisk lakseoppdrett

30.12.2010
I egne merder med hvit not står en «god halvmillion» kilo – eller 100.000 økologisk oppdrettete laks. For å få sertifisering som økologisk laks hos Debio, kan ikke fôret inneholde vegetabilske produkter. Det marine fôret må stamme fra fiskebestander som havforskerne har vurdert som bærekraftige, forteller Roy Alapnes hos Flakstadsvåg laks på Senja til NTB i følge Nationen.
– Vi ser fram til økt satsing på økologisk lakseoppdrett i Norge, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge, det fremmer en mer miljøvennlig produksjon som internasjonle kunder vil etterspørre mer og mer.

 Torsken kommune ligger på Senja og her holder Flakstadvåg laks til.  Foto: Flakstasvåg camping

Mindre tetthet

- I tillegg kan vi ikke bruke impregneringsmidler på nøtene der laksen vokser opp. Tettheten på laksen er lavere i merder der det står økologisk laks. Vi plasserer også disse merdene slik at de ikke mottar vann som har strømmet gjennom de andre merdene. Økolaksen står motstrøms i ytterkanten av anlegget, sier Alapnes.

 

Planlegger for mer økolaks

I dag er økolaksen en nisjeproduksjon, men både Flakstadvåg laks og morselskapet Brødrene Karlsen ønsker å utvide produksjonen til tross for at det til nå har vært mindre lønnsomt. - Vi ønsker å drive en fornuftig produksjon. Vi holder til i et område som er bra for lakseoppdrett. Fisken er frisk, og lokalitetene har en god status. Planene vi legger nå er å utvide den økologiske produksjonen, sier Alapnes til Nationen.

 

 Se intervju og video fra Flakstadvåg Laks hos Stavanger Aftenblad

Annonsører

Samarbeidspartnere