Plantearvprisen for gamle kornsorter til Johan Svärd

15.11.2011
Johan Swärd fra Gran på Hadeland har fått årets PLANTEARVEN-pris. Han fikk prisen for sitt omfattende arbeid med å undersøke egenskaper hos gamle kornsorter og å sørge for at korn dyrkes og mel brukes av sorter som tidligere bare fantes som frø i frysebokser.
- Det er flott når viktige organ for norsk landbruk hedrer personer som gjør en så unik innsats for mangfold innen korn som Johan Svärd, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Han grautulerer Johan med velfortjent pris.

Svedjerug hos Johan Svärd.  Bildet over. Foto:  Oikos.

 

Johan Svärd( tv) får plantearvprisen av direktør i SNO, Reidar Andersen.Foto: Åsmund Åsdal


Tar i bruk gamle kornsorter


Johan Swärd er vår fremste pioner når det gjelder å undersøke egenskaper og ta i bruk de gamle norske og nordiske kornsortene. Kornsorter som gjennom hundreder og kanskje tusener av år er blitt utviklet og tilpasset våre vokseforhold er en viktig del av naturarven. Det passet derfor godt at prisen ble delt ut på konferansen "Mennesket og naturarven" som Statens naturoppsyn (SNO) og Direktoratet for naturforvaltning arrangerer på Tjøme denne uka. Det var SNO-direktør Reidar Andersen som overrakte prisen 15. november.


Johan Swärd takket for prisen med å fortelle historien om svedjerugen, der noen få spiredyktige korn ble funnet og oppformert. Etterhvert fikk Johan korn til dyrking og det ble starten på interesse og et sterkt engasjement for gamle kornsorter. Hele historien om svedjerug kan lese i linken under.

 

Svedjerug i Sigdal.  Foto:Oikos

 

Marked for mel av gamle sorter

Å finne kornsorter som er egnet for økologisk dyrking, og som gir stabile avlinger uavhengig av vær og vokseforhold har vært drivkraften bak Swärds engasjement. På gården Aschim Vestre, som han driver økologisk sammen med kona Kristin, har han i dag over 40 kornsorter, i produksjon eller til oppformering og prøvedyrking. Johan Swärd i en åker av svedjerug, en kornsort som nesten gikk tapt, men som nå dyrkes som et godt og særegent matkorn. 

 

Ernæringskvalitet er sentralt

Johan har spesielt undersøkt de gamle sortenes ernæringskvalitet, innhold av antioksidanter, fordøyelighet, glutenkvalitet og bakeegenskaper. Over lang tid har han sammen med kolleger klart å bygge opp et marked for korn og mel av gamle sorter, og slik bidratt til at bruk av genetisk mangfold også kan gi lønnsom drift. Dyrking og salg av gamle kornsorter er etterhvert organisert i aksjeselskapet Økologisk spesialkorn as, se lenke nedenfor.

Svedjerugen kan bli opp til 2,5 meter høy og den kan få mange titalls aks fra et enkelt frø. Foto: Johan Swärd


Egen bruksgenebank

Prisvinneren har etablert en egen bruksgenbank som også forsyner andre bønder med såkorn, og han driver utstrakt informasjons- og utviklingsarbeid for å fremme bruken av de gamle sortene. Blant annet har han de siste årene arrangert et stort antall seminarer og markvandringer.

 

Stor informasjonsaktivitet

 

Juryen, som er Genressursutvalg for kulturplanter, skriver i sin begrunnelse at Johan Swärd er den mest initiativrike og utadvendte blant bønder som samler, tar vare på og sprer kunnskap om gamle kornsorter, og han bidrar betydelig til at denne delen av PLANTEARVEN brukes og er tilgjengelig for framtida.

 

PLANTEARVEN-prisen deles ut av Norsk genressurssenter, som en påskjønnelse for ekstra verdifull innsats for å bevare og/eller bruke vårt plantegenetiske mangfold.

 

Saka over er fra Skog og Landsskap sitt oppslag om prisutdelinga

 

Her finner du informasjonssiden om økologisk spesialkorn

 

Les om hvordan funnet av noen få kornaks la grunnlaget for Svedjerug-produksjonen

Annonsører

Samarbeidspartnere