Plantevernmidler i grunnvann i jordbruksområder

24.06.2013
I fem år har Bioforsk undersøkt brønner i ni jordbruksområder i Norge. Resultatene er urovekkende, sier forsker.

- Urovekkende når det viser seg å være konsentrasjoner av såpass mange stoffer som overstiger grenseverdiene for drikkevann, sier forsker Roger Roseth på Bioforsk Jord og miljø, til avisa Nationen. Dette på tross av at de bevisst har tatt prøver av grunnvannskilder som er vurdert til å kunne være utsatte for plantevernmidler fra jordbruket.

Funn i halvparten og 12 prosent over grenseverdi

Forskerne fant plantevernmidler i halvparten av prøvene, og i 12 prosent av dem var konsentrasjonen over grensen for det som er anbefalt i drikkevann.

Prosjektet har hatt som mål å kartlegge forekomsten av plantevernmidler i grunnvann i områder med intensivt jordbruk. Til sammen 28 brønner i ni områder ble undersøkt: Klepp, Kongsberg, Grue, Ullensaker/Nannestad, Nesodden, Larvik, Råde, Grimstad og Overhalla.

Like ille som i Sverige og Danmark

- Undersøkelsene viser funn av en rekke plantevernmidler i grunnvann fra jordbruksområder. Vi ser at det er samsvar mellom resultatene våre og resultatene fra tilsvarende overvåking i Danmark og Sverige, særlig med tanke på de plantevernmidlene som oftest blir funnet. De fleste plantevernmidlene som er funnet i områdene vi har undersøkt, er i konsentrasjoner lavere enn den veiledende grenseverdien i drikkevannsforskriften. Likevel er det for en del prøver også funnet høyere konsentrasjoner, sier forsker Roger Roseth.

- Det er mange som tror at vi bruker mindre plantevernmidler i Norge og at vårt landbruk er renere enn hos våre naboer i Sverige og Danmark, sier seniorrådgiver Maiken Sele, i Oikos - Økologisk Norge. - Det kan være riktig i noen tilfeller, men denne forskningen viser altså at vi ikke er noe bedre enn naboene, sier hun.

Til sammen ble det i perioden 2010 - 2012 funnet 19 ulike plantevernmidler og metabolitter i områdene som ble undersøkt. 13 av disse midlene ble funnet i konsentrasjoner over veiledende grenseverdi for drikkevann.

Kilde: Nationen

Les Bioforsk sin egen omtale av funnene HER

Annonsører

Samarbeidspartnere