Positiv utvikling i Zambia

30.12.2009
Oikos' utviklingsprosjekt i Zambia - ODISSA - kan vise til positiv utvikling så langt. Første 3 års periode fra 2007-09 er nå over og nesten 2 500 personer har deltatt på kurs om økologisk landbruk. - Vi satser på å fortsette 3 år til fra 2010-2012, forteller prosjektleder Maiken Pollestad Sele, i Oikos.

 

 

 

 

 

Utdanning på flere nivå - fornøyd ambassadør

I løpet av 3 år har våre partnere i Zambia gitt kurs til nesten 2500 personer - det er hovedsakelig småskala bønder, samt noen rådgivere i landbruket, ansatte i frivillige organisasjoner og noen forskere. I desember i år ble det andre innføringskurset i økologisk landbruk avhold på Universitetet i Zambia (UNZA). Kurset er en begynnelse på innføring av økologisk landbruk i undervisningstilbudet og bygger opp kompetanse og undervisningskapasitet på UNZA. Underveis i kurset hadde vi en samling med viserektoren for hele universitetet, rektoren for fakultet for landbruk og den norske ambassadøren i Zambia, Tore Gjøs. Alle tre var veldig positive til at UNZA utvider sitt undervisningstilbud til også å gjelde økologiske metoder. Ambassadøren nevnte i sin tale at det er veldig positivt at partnerne i ODISSA har så transparent regnskap og forsikret oss om at ambassaden vil gi sine varmeste anbefalinger til Norad for videre finansiering av ODISSA.

 


2007-2009 oppsummert

 

  • I tillegg til utdanningsaktiviteten er det blitt etablert demonstrasjonsfelter hos alle partnerne, inkludert universitetet.
  • Bøndene har produsert bomull, nøtter, belgvekster og frø, bomullen har blitt eksportert til Tanzania for T-skjorteproduksjon og de andre produktene er blitt solgt på lokale markeder. 400 av bøndene har internasjonal sertifisering gjennom Ecocert. Noen av bøndene har gjort det veldig bra og dermed kunnet investere i sykler og geiter, vært i stand til å sende barn på skole med bøker og uniformer og noen sparer nå til drypp-vanningsanlegg. 
  • Dr. Kenneth Kaunda ble aktiv medlem hos vår partner OPPAZ (Organic Producers and Processors Association of Zambia). Han var med på besøk til flere gårder og utdanningssentre i mai og samarbeidet med Kaudas stiftelse fortsetter i 2010.
  • I en ekstern evaluering av ODISSA ble det lagt vekt på at det fortsatt er godt utviklingspotensial for økologisk produksjon i Zambia og at partnerne i ODISSA derfor bør styrkes enda mer for å kunne bidra til utviklingen.
  • Et sitat som illustrerer et viktig poeng: "Jeg kjøper alltid grønnsaker som ikke ser perfekte ut, da vet jeg at de er dyrket uten giftige sprøytemidler", foreleser på Universitetet i Zambia og ekspert på plantevern, Philemon Sohati.
     

Kauda henter økologiske tomater

Tidligere president i Zambia, Dr. Kenneth Kaunda høster økologiske tomater på gårdsbesøk med ODISSA-partnere.

Foto: Maiken P. Sele

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere