Prinsippene for økologisk landbruk på norsk

12.12.2006
Det norske økologiske miljøet, med Bioforsk Økologisk i spissen, har fått IFOAMs prinsipper for økologisk landbruk oversatt til norsk. De ble vedtatt av IFOAM i 2005.


IFOAM er en verdensomspennende paraplyorganisasjon for økologisk landbruk, der Oikos, Debio og Bioforsk Økologisk er medlem fra Norge. Prinsippene danner grunnlag for utarbeidelse av de såkalte "Basic Standards" og videre de nasjonale regler og forskrifter for økologisk landbruksproduksjon.

Prinsippene for økologisk landbruk består av helseprinsippet, økologiprinsippet, rettferdighetsprinsippet og varsomhetsprinsippet.

Les mer om de fire prinsippene her.Annonsører

Samarbeidspartnere