Prosessert kjøtt kan øke kreftfaren

14.03.2013
Et stort studie fra Europa og USA viser at inntak av prosessert kjøtt kan føre til økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdommer. Forskerne anbefaler å redusere inntaket.

Grøstad Gris lager kvalitetspølser uten natriumnitritt. Foto: grostadgris.no.

Helsemyndigheter anbefaler å begrense inntaket av rødt kjøtt

Inntak av rødt kjøtt har gjennom flere forskningsstudier blitt knyttet til økt kreftrisiko, særlig mage- og tarmkreft. I flere land, deriblant Norge, anbefaler derfor helsemyndighetene at inntaket av rødt kjøtt bør begrenses. Likevel strides forskerne om hvorvidt det er rødt kjøtt i seg selv eller om det er selve behandlingen av rødt kjøtt som er helseskadelig. – Bearbeidede kjøttprodukter som pølse, bacon og kjøttpålegg tilsettes natriumnitritt som i kroppen kan omdannes til kreftfremkallende stoffer, sier ernæringsfysiolog i Oikos – Økologisk Norge, Kari Tande-Nilsen.


Prossesert kjøtt kan gi økt kreftrisiko

En stor internasjonal studie har nå forsket på sammenhengen mellom rødt kjøtt og risikoen for å utvikle sykdom og for tidlig død. Nærmere 500 000 friske, voksne kvinner og menn fra ulike land i Europa deltok i studien. Deltakerne ble rekruttert i tidsrommet 1992 og 2000, og ble fulgt gjennom ti år. Høyt inntak av rødt kjøtt ble assosiert med økt risiko for for tidlig død, men etter å ha korrigert for målefeil fant forskerne ingen signifikant sammenheng.  De fant imidlertid en tydelig sammenheng mellom inntak av prosessert kjøtt, som eksempelvis pølse og bacon, og dødelighet. Forskerne estimerte at 3,3 prosent av dødsfallene kunne vært unngått dersom alle deltakerne hadde hatt et inntak av prosessert kjøtt på mindre enn 20 gram per dag. Inntak av prosessert kjøtt ble også assosiert med hjerte- og karsykdom, kreft og andre dødelige sykdommer.


Natriumnitritt kan være årsaken

Forskerne tror at noe av forklaringen på sammenhengen mellom inntak av prosessert kjøtt og hjerte- og karsykdommer er at prosesserte kjøttvarer har et høyt innhold av mettet fett. Høyt inntak av mettet fett er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdommer. En annen forklaring er at bearbeidingen av kjøttet (røyking og salting) sammen med bruk av konserveringsmidler som natriumnitrat / -nitritt kan gi økt risiko for kreft. Natriumnitritt omdannes i kroppen til nitrosaminer som er kreftfremkallende. Dette tilsetningsstoffet brukes for å hindre bakterievekst, men først og fremst for å gi kjøttet en appetittelig rødfarge.


I enkelte EU-land er det tillatt å benytte natriumnitritt i økologiske produkter. Bruken av natriumnitritt i økologisk mat har vært et omdiskutert tema lenge. Derfor har EU nedsatt en ekspertgruppe som utreder bruken av nitrittsalter i økologiske produkter. Ekspertgruppen utnevnt av Kommisjonen tilråder at det bør legges opp til en utfasing av bruken av nitrat/nitritt i økologiske produkter.

I Norge tilsettes ikke økologiske kjøttprodukter natriumnitritt. – Det hadde vært veldig interessant med et studie på inntak av økologiske versus konvensjonelle kjøttprodukter og om behandlingsmetoden gir utslag på risikoen for å utvikle kreft, sier Tande-Nilsen.Forskerne konkluderer med at det vil være fordelaktig for helsa dersom vi reduserer inntaket av prosesserte kjøttvarer.Her
kan du lese hele artikkelen.


Også tidligere forskning har knyttet inntak av prosessert kjøtt til økt kreftrisiko.

Annonsører

Samarbeidspartnere