Rælingen på økotopp

26.05.2009
Noen gjør det dobbelt så bra som regjeringens 15%-økomålsetting! Landbrukssjef Knut Samseth æres som pådriver for at Rælingen i Akershus har 34,5 % økologisk areal, han derimot roser bøndene i kommunen.

Bildet: Høygaffel er kommueskjold i Rælingen, den kan snart prydes med ø-merket!

Rælingen er Norges øko-kommune

Av jordbruksarealet i Rælingen i Akerhus  er hele 34,5 prosent økologisk. I all hovedsak gras. Da passer det godt med en gylden høygaffel som kommunevåpen.

12 av landets 430 kommuner har over 20 prosent økologisk jordbruksareal, så Akershuskommunen er i en særstilling med sine 34,5 prosent.

 

Primus motor

Landbrukssjefen i Rælingen, Knut Samseth, får en stor del av æren for den høge økoandelen. Han er 47 år og kandidat fra Landbrukshøgskolen på Ås. Samseth har vært landbrukssjef i Regionkontor landbruk (Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skjedsmo) siden 2001.

 

Hvordan kan andre kommuner få til den samme økologiske satsingen som Rælingen?
- Det kan de få til ved å skape entusiasme blant bøndene, særlig ved å få med seg de fremtrendene bøndene. I tillegg er det viktig å ha et landbrukskontor som kan jobbe tett med bøndene i forhold til for eksempel tilskuddsrådgivning. Kommuner med trange budsjetter kutter ofte rådgivningsstillingene først, og uten rådgivning blir det vanskelig å få bøndenes engasjement rundt økologisk til å ta av.

 

 Mer informasjon finnes på:

 Landbruksnytt

 

 Beste kommuner i landet

Vi har i Oikos laget en oversikt over alle kommuner i landet som har 10% økologisk areal eller mer.  Vi har også tatt med noen av kommunene som er nær ved å nå målet. 

I ovesikten ser vi at det er Holtålen i Sør-Trøndelag og Rælingen i Akershus som kjemper om å være best i landet.  Det er gjerne en av de to kommunene som først kommer over 40% økologisk areal. Etter disse er det feriekommunene Trjøme med 29% og Hvaler med 28% som kommer på de neste plassene.  Så har vi Nordlands beste øko-kommune, Nesna på 5.plass i landet med 25%.

Se over sikten på Oikos sin 10% klubb.

 

 

 

Kommunevåpnet i Rælingen

Kommunevåpenet

Tegnet av grafisk tegner Harald Hallstensen, Rælingen.
Rælingen kommunes våpen og flagg er fastsatt ved Kongelig Resolusjon den 30.4.1981.

Motivet
I nordenden av Øyeren ligger det flere flate øyer som har vært i bruk som slåtteland av gårdene omkring. På Rælingsøya og Fautøya ble høyet i gammel tid stakket - satt i stakk - og til det formålet brukte man en meget lang høygaffel (høytjuv). Det er blitt fortalt at en ofte måtte være to mann for å mestre den når stakken var høy. På bygdetunet i Rælingen finnes en slik høytjuv. Samtidig skal motivet illustrer at tre store elver renner ut nordligst i Øyeren, nemlig Nitelva, Leira og Glomma.

Denne og mer informasjon finner du på http://www.rælingen.kommune.no/

 

Annonsører

Samarbeidspartnere