Ragna Kronstad ny kommunikasjonsleder

10.03.2016
Oikos – Økologisk Norge satser nå for alvor på å styrke arbeidet med informasjon om økologisk mat og landbruk. – Vi gleder oss stort over å få Ragna Kronstad med på laget, sier daglig leder Regine Andersen.

Ragna Kronstad, erfaren journalist og tidligere kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, blir ny kommunikasjonsleder i Oikos – Økologisk Norge i juni. De siste årene har hun utdannet seg til agronom i økologisk landbruk og er som skapt for den nye stillingen.

Tydelig stemme
– Ragna Kronstad er en kunnskapsrik, velformulert og profilert medieperson med sterkt engasjement for økologisk mat og landbruk. Med henne på laget vil Oikos bli betydelig styrket på kommunikasjonsområdet og få en enda tydeligere stemme i det offentlige ordskiftet, sier en fornøyd Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge.

Stort behov for informasjon
Det er enorm pågang fra media om økologisk mat og landbruk. Oikos – Økologisk Norge er organisasjonen mediene henvender seg til når de vil ha svar på spørsmål og inviterer til debatt.
– Vi makter ikke lenger å svare på alle henvendelsene, sier Regine Andersen. – Det er derfor på høy tid å styrke organisasjonen på kommunikasjonsområdet. Ragna Kronstad er nettopp den personen vi trengte nå, sier hun.

Kraftfullt møtepunkt
– Oikos - Økologisk Norge er et veldig spennende sted å jobbe strategisk og operativt med kommunikasjon, fordi Oikos jobber både for den som spiser maten og den som produserer den, sier Kronstad til oikos.no. – Dette møtepunktet mellom forbruker og bonde er utrolig kraftfullt, og det er av avgjørende betydning hvilke valg enkeltindividene tar, enten det er av helsemessige årsaker, miljøhensyn eller på grunn av dyrevelferd.

Brenner for norsk landbruk
Siden hun sluttet i Bondelaget i 2014, har Kronstad brukt tida effektivt og både utdannet seg til agronom i økologisk landbruk ved Sogn Jord- og Hagebruksskule, jobbet som avløser, vært styreleder i Aurland Bondelag og styremedlem i Oikos Vest.
– Jeg har et brennende engasjement for norsk landbruk og det blir svært givende å få jobbe med å sikre en mest mulig økologisk framtid for norsk matproduksjon.

Politikk for mat, natur og landskap
– Etter min mening er det noe av det mest fascinerende i verden når mennesker i samspill med naturen produserer mat, mat som gjennom smak og karakter knytter oss til det landskapet vi selv er en del av, fortsetter Kronstad. – Og en god landbrukspolitikk som sikrer god økonomi for bonden og en variert bruksstruktur over hele landet er viktig for hele landbruket, også det økologiske, spesielt når det gjelder å ta i bruk gras- og utmarksressursene.

Solid erfaring
Med journalist-utdanning i bunn har Kronstad allerede en variert karriere i media bak seg, både i og utenfor landbruket. Arbeidet har gitt henne en bred kontaktflate i hele verdikjeden for norsk mat. Hun er godt kjent i fagmiljøet og kan vise til svært gode resultater fra pressearbeid og etablering av sosiale mediekanaler. I tillegg er Ragna Kronstad en aktiv blogger.

Vil vise fram økolandbruket
– Jeg vil jobbe strategisk, operativt ute i felten, der beslutningene tas og diskusjonene foregår, og jeg gleder meg virkelig til å synliggjøre hva økologisk landbruk er, sier Ragna Kronstad.
– Vi i Oikos ønsker Ragna hjertelig velkommen, og vi gleder oss til helt nye muligheter til å markere oss i offentligheten, sier Regine Andersen. Jeg vil også takke Stiftelsen Eir som gjorde dette mulig, avslutter hun.

Tekst: Marit G. Wright
Foto: Ragna Kronstad

Annonsører

Samarbeidspartnere