Rapport fra FAO: Økologisk landbruk vil øke verdens matavling med 132 prosent!

10.05.2007
3.-5. mai ble det avholdt en internasjonal konferanse om økologisk landbruk og matsikkerhet i regi av FNs "Food and Agricultural Organization"; FAO. Rapporten fra konferansen slår fast at økologisk landbruk kan gi mer og bedre mat for verdens befolkning.


Rapporten går i detalj inn i ulike tema som vannforsyning, næringsstofforsyning, matsikkehet for fattige, energiforbruk etc. I følge vise-generalsekretær Alexander Müller er dette FAOs første steg i sin satsing på økologisk landbruk. 

Du kan laste ned rapporten fra FAO her.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere