Rapport om økologiske og miljøvennlige tekstiler - konvensjonell bomull er verst!

21.01.2009
Hvlike tekstiltyper er mest miljøvennlige? Oikos, Naturvernforbundet og ForUM har samarbeidet om en tekstilrapport for å gjøre hverdagen litt lettere for både forbrukere og leverandører, samt gi tips til myndighetene. Vi har blant annet kartlagt hvilke tekstiltyper som er mest miljøvennlige, de ulike typene sertifisering og hvilke kleskjeder og merker som leverer og satser på etikk og miljø (samfunnsansvar).

Forum for utvikling og miljø (ForUM), paraplyorganisasjonen for norske miljø og utviklingsorganisasjoner,har sett et behov for å samle informasjon om tekstilbransjens miljøbevissthet og miljøegenskaper ved ulike fibre og tekstiler. Dette er et forsømt område i Norge.

 

I løpet av de siste årene har det generelle fokuset på miljø og kimaendringer økt voldsomt. Økologisk mat og produkter har blitt populært, det er mer fokus på hvordan varer blir produsert og hvor de kommer fra.

 

Det økende generelle fokuset på miljø og sosiale forhold har omsider nådd mote- og tekstilindustrien.

 

Dermed har mange innført strategier for bedriftenes samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility(CSR)) og har ansatte som jobber med dette temaet. Siden det meste av tekstilproduksjonen foregår i utviklings-land der arbeidskraft er billig og lovverk ofte er svakt, har bransjen store utfordringer.

 

Rapporten har flere deler som kan leses i sammenheng eller hver for seg. Først presenterer vi resultatene av en unik spørreundersøkelse om miljøbevissthet hos et stort antall leverandører og forhandlere av tekstiler på det norske markedet. Kapittelet beskriver også noen av tekstil-skandalene som har versert de siste årene, og vi får svar på hva leverandørene har gjort for å rette opp sakene. Rapporten gir også en oppsummering av det vi vet om miljøegenskapene til ulike tekstilfibre gjennom produksjonskjeden, og beskriver hvordan de samme tekstilene kan gi svært ulik miljøbelastning under bruk, blant annet gjennom ulikholdbarhet og vaskebehov. I rapporten finner du også introduksjon til miljømerkeordninger for tekstiler og hvor du kan finne de miljøvennlige klærne. ForUM gir så oppskriften på en helt ny, etisk og miljøvennlig tekstilpolitikk.

 

Miljøjournalen skriver om rapporten:

Ny rapport: Nike, Bohus og IKEA står til stryk

Nike, Bohus og IKEA står til stryk, mens Hennes & Mauritz, Lindex og Gudbrandsdalens Uldvarefabrik kommer best ut i en fersk undersøkelse om miljø og arbeidsforhold i produksjonen av tekstiler. 

Link til oppslaget på Miljøjournalen http://www.miljojournalen.no/cgi-bin/naturvern/imaker?id=126964

 

For å lese eller laste ned rapporten, klikk her

 

For spørsmål kontakt Maiken Pollestad Sele på tlf. 41 20 22 40 eller maiken(at)oikos.no

 

Bred presentasjon av rapporten finnes på http://www.forumfor.no/

 

 

--- 

Bildet er av Maiken Pollestad Sele i Oikos som er en av forfatterne av tekstilrapporten til Forum.

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere