Rask økologisk utvikling i EU

30.08.2010
Andelen av landbruksarealet som nå drives som økologisk er oppe i 4,3 %, i følge rapporten ”En analyse av EUs økologiske sektor” fra EU-kommisjonen. I perioden 2000 – 2008 har den gjennomsnittlige veksten vært på 6,7 % i EU-15-gruppen og 20 % i EU-12-gruppen. – Dette viser at økologisk landbruk er i god framgang i EU, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge.

Norge har sannsynligvis passert snittet i EU

I samme periode har vi hatt en stor vekst i omlegging til økologisk landbruk i Norge, her er tallene for 2009 4,3% andelmessig på samme nivå som snittet i EU i 2008. Tar vi med areal under karens i Norge, kommer vi opp i 5,6%. Blir så store karens areale lagt om, vil Norge sannsynligvis passere snittet i EU. 

 

Oikos utfordrer statsråd Brekk

 Om en uke arrangerer Landbruks- og matdepartementet flere arrangement på Bygdøy og Kongsgården, hvor økologisk landbruk er tema.  -Spesielt mangelen på økologiske innkjøp til det offentlige og stimulans til økologisk handel generelt er viktige områder hvor man må sette inn grep, sier Reidar Andestad. Andestad utfordrer statsråd Brekk til å komme med en pakke på disse utfordringene om en uke.

 

Flere land over 9 % økologisk areal

Det er nyttig å sammenligne utviklingen i EU med utviklingen i Norge og ikke bare se på regjeringens viktige 15 % målsetting, sier Reidar Andestad. Noen EU-land ligger nær eller over 9 % av arealet som økologisk.  Dette gjelder Tsjekkia, Estland, Latvia, Østerrike og Sverige.  En har for 2008 beregnet at det er 197 000 selskaper involvert i økologisk landbruk i hele EU (27 land), det utgjør 1,4 % av selskapene. 

 

Norsk økohandel under EU-snitt

Etterspørselen etter økologisk mat er også økende, selv om andelen økologisk i dagligvarehandelen var 2 % i EU-15 i 2007. I Norge ligger tallet på 1,2 % i følge siste rapport fra Statens Landbruksforvaltning.  Veksten i Norge har vært 30 % fra 2007 til 2009. - Selv under finanskrisen gikk omsetningen av økologisk mat opp i verdi med 9 % i Norge, det er det mange som ikke har fått med seg, sier Reidar Andestad.  Det bekymringsfulle er at volumet falt med 5 % i 2009 i forholdt til året før, etter mange år med vekst.

 

Her finner du EU-rapporten "An analysis of the EU organic sector".

 

Her kan du finne SLF rapporten om økologisk produksjon og forbruk for 2009, publisert mars 2010.

Annonsører

Samarbeidspartnere