Redusert pristillegg til bonden for økomelk

07.11.2013
Etterspørselen etter økologisk mat og drikke øker. TINE velger likevel på dette tidspunktet å redusere sin betaling for økologisk melk til bonden. Hva slags signal gir dette til bøndene og samfunnet ?

Vi har fått melding om at konsernstyret i Tine har vedtatt 10 øre reduksjon i økomelktillegget frå 1. jan 2014. Økotillegget til bonden er med dette nede på 65 øre pr liter levert melk.

Fram til 2008 auka økolandbruket i Norge med ein fart som tilsa ca 20 % økologisk landbruk i Norge i 2020. Likevel var det vanskeleg å finne nok økovarer i butikkane. For å få meir fart i økoproduksjonen auka så Tine i mars 2008 økotillegget til bonden med 25 øre pr liter levert melk slik at det kom opp i 85 øre pr liter. Seinare har dette tillegget blitt redusert med 10 øre og er no 75 øre pr liter. No reduseres dette igjen med 10 øre ned til 65 øre pr liter. Begrunninga for dette er at berre ca 40 % av økomelka blir selt ut igjen som økologisk produkt og at den auke i anvendelsesgrad ein har venta på, tar mye lenger tid enn ein hadde håpa. Tine hevder at ein såleis ikkje får dekt inn gjennom produktpris heile økotillegget som blir betalt ut til økobøndene. Omlegginga til økologisk landbruk synes no å ha stoppa opp samtidig med at vi ser ein rekordauke i salg av økologisk mat.

Vi vil hevde at vedtaket i Tine er dårleg timing og eit lite heldig signal til økobøndene og samfunnet. På same dag som miljøforkjemparen Bill McKibben får den 16. Sofieprisen, vedtar Tine å redusere meirbetalinga for "miljømelk" - økomelk. Vi hadde tvert imot trengt eit signal til økobonden som seier: "Økobonde bli på din post – stå på!".Vi ser no ein tydeleg endring i media frå krav om billig mat til interesse for, og krav om, helse- og miljø-riktig mat. Samtidig opplever vi stor auke i salg av økologisk mat. I denne situasjonen vel altså Tine å redusere betalinga til gjennomsnitts-økobonden med ca 20.000 kr pr år (200.000l X 0.10kr). "Øko-bremsene" i Tine vart sett på etter det verdensomspennande økonomi-kræsjet i 2008. Etter dette har det ikkje vore muleg for nye bønder å skrive leveringsavtale for økologisk melk med Tine. Det er logisk at når ingen nye melkeprodusentar får meirpris på økomelka, så fører dette til stagnasjon og nedgang i tal økologiske melkebruk. For oss så synes markedsinnsatsen for salg av økologiske melkeprodukt alt for svak og vi ser og hører stadig at det er tomt for økologisk melk i mange butikkar.Vi registrerer at Rørosmeieriet må bremse på si markedsføring og bremse nylansering da dei mangler økologisk melk. I Nord-Norge er det alt for lite økologisk melk etter at Forsvaret og fleire større institusjonar har vedtatt å gå over til økologisk melk.

Vedtaket i Tine om redusert betaling for økologisk melk fortoner seg særdeles umusikalsk.

Jakob Bjerkem, Styreleiar i Oikos - Økologisk Norge

Trine Hasvang Vaag, Styremedlem i Norges Bondelag

Rune Logstein, Styreleiar i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag

Annonsører

Samarbeidspartnere