Regine Andersen takker for seg

11.05.2017
Etter drøye fire år i stillingen som daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, takker Regine Andersen for seg i morgen. – Styret er takknemlig for den store innsatsen Regine Andersen har gjort for Oikos, sier styreleder Jostein Trøite.

I morgen takker daglig leder Regine Andersen av etter fire år som daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.

– Jeg har hatt en fantastisk fin tid i Oikos, og gleder meg over all framgangen vi har fått til i lag med de mange gode kreftene i og utenfor organisasjonen, sier Regine Andersen.

– Det har vært en stor opplevelse å få være del av et så engasjert og dedikert fellesskap som Oikos – Økologisk Norge, sier Regine Andersen. – Kontakten med kunnskapsrike og engasjerte medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og samarbeidspartnere har vært lærerik og inspirerende og betydd mye for meg i arbeidet, sier hun. Hun gleder seg også over hvor mye positiv oppmerksomhet økologisk mat og landbruk har fått i mediene og over rekordveksten i etterspørselen. - Det lover godt for framtiden, sier den avtroppende daglige lederen, som slutter i jobben for å vende tilbake til seniorforskerstillingen hun har vært i permisjon fra på Fridtjof Nansens Institutt.

Anerkjennelse fra Dagligvarehandelen
Bransjeavisa Dagligvarehandelen oppsummerte 3. mars gjennombruddet for økologisk mat slik: «Det er mange som har bidratt i arbeidet for øko-saken, og mange som fortjener skryt. Det gjelder ikke minst Oikos, som har vært en sentral kilde til informasjon.» – Denne anerkjennelsen betyr mye for Oikos, sier Regine Andersen. – Den viser at vi er på rett kurs.

Staket ut kursen mot en økologisk framtid
Regine Andersen startet i stillingen som daglig leder i januar 2013. Sammen med styre, stab og tillitsvalgte utviklet hun strategien ‘Oikos 2020 – Strategi for en økologisk framtid’, som ble førende for organisasjonens arbeid i årene som fulgte. Strategien tok utgangspunkt i Oikos’ visjon, analyserte barrierer og muligheter, fant fram til de viktige alliansepartnerne og rendyrket Oikos unike rolle i arbeidet for en økologisk framtid. Nylig ble den revidert på landsmøtet 1.-2. april 2017, og gjennomgangen viste gode resultater på de fleste områder.

Kunnskapsbasert informasjon
Regine Andersen kom fra en stilling som seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og var opptatt av at Oikos skulle kommunisere kunnskapsbasert informasjon og bygge troverdighet. Med støtte fra Landbruksdirektoratet startet et større arbeid for å samle og systematisere den viktigste forskningen om økologisk mat og produksjon og Regine Andersen tok aktivt til orde i debattene som fulgte i mediene på grunnlag av forskningen. Det ble opptredener på TV og radio og mange oppslag i aviser og på sosiale medier. – Vi opplevde at journalistene søkte til oss for å få faktabasert informasjon til artiklene og innslagene sine, forteller Andersen. – Da hadde vi oppnådd et viktig mål og fått et godt grunnlag å jobbe videre fra i omdømmebyggingen for økologisk mat og produksjon, sier hun.

Bygget bro til landbruket
Regine Andersen var opptatt av landbrukets felles utfordringer og å bygge bro mellom det konvensjonelle og det økologiske landbruket. Da Nationen trykket sitt portrettintervju av Andersen i januar 2013, var overskriften ‘Vil vera økologisk brubyggjar’. Siden er det blitt flere spennende samarbeidsprosjekter og fremst blant dem Landbrukets ØKOLØFT.

Kjempet for bedre rammebetingelser for økologisk jordbruk
Gode allianser er viktig når man skal kjempe for bedre rammebetingelser for økologisk jordbruk. Hvert år har Oikos levert innspill til jordbruksforhandlingene og troppet opp i møter med partene. Innspillene har blitt utformet etter tilbakemeldinger fra lagene i organisasjonen. Det har vært vanskelige tider med FrP i statsrådposten for Landbruks- og matdepartementet, men ikke desto mindre har det vært framgang for det økologiske landbruket. – Til tross for at bildet ser dystert ut for landbruket etter statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger, er jeg glad for at vi endelig får gjennomslag for en dobling av grovfôrtilskuddet ved årets oppgjør, sier Regine Andersen. – Det har vært en kampsak de siste årene, men det var først i år, etter gode innspill til argumentasjon fra lagene våre, at vi fikk gjennomslag i både landbrukets krav og statens tilbud. Det vil være av betydning for særlig kornbønder og bønder som planlegger å legge om til økologisk drift, sier hun.

Utviklet organisasjonen
Under Regine Andersens ledelse er det blitt utviklet og videreutviklet mange gode prosjekter som har mottatt støtte, særlig fra Landbruksdirektoratet. Dyktige medarbeidere og godt samarbeid har gitt resultater, og Oikos leder inspirerende prosjekter som spenner over hele feltet fra bondens åker og fram til forbrukeren. Det er også blitt flere lag og mer aktivitet i Oikos rundt om i landet, takket være flinke folk i lagene og en dyktig organisasjonsrådgiver. På sekretariatet er det blitt utviklet nye strukturer og prosedyrer for å støtte opp om arbeidet i Oikos og sikre god kvalitet. Les mer om arbeidet i Årsmelding for 2016.

Mottok hederspris for innsatsen
Styret tildelte i april hedersprisen Årets Meitemark til den avtroppende daglige lederen.
– Regine Andersen har, gjennom vel fire år som daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, lagt ned en utrettelig innsats for organisasjonen for å fremme økologisk mat og landbruk og for meitemarkens ve og vel i kongeriket Norge, heter det i styrets begrunnelse for tildelingen.
– Under Regine Andersen har Oikos – Økologisk Norge blitt en sterk aktør og en tydelig røst på vegne av forbrukere og bønder som ønsker mer utvalg og økt produksjon av økologisk mat, skrev styret videre.

Avskjed på fredag
Nå på fredag tar Regine Andersen avskjed fra Oikos. – Styret er takknemlige for den store innsatsen Regine Andersen har gjort for Oikos – Økologisk Norge, sier styreleder Jostein Trøite. Han understreker at Oikos også fremover vil dra nytte av det arbeidet hun har gjort og vil kontakte henne som en ressursperson.

– Jeg vil gjerne få takke styret, de tillitsvalgte, aktive medlemmer, medarbeiderne ved sekretariatet og alle våre samarbeidspartnere for det gode samarbeidet og en fantastisk tid i lag, sier Regine Andersen. – Jeg tenker alt tilbake på denne tiden med stor glede og tar med meg inspirasjonen tilbake til forskerarbeidet, der jeg blant annet vil ta fatt på problemstillinger knyttet til økologisk mat og jordbruk som jeg er blitt klar over gjennom arbeidet mitt i Oikos, sier hun.

Gir stafettpinnen videre
Styret har ansatt Børre Solberg i stillingen som ny daglig leder. Børre Solberg tiltrår i stillingen 1. august. I mellomtiden vil Oikos’ dyktige organisasjonsrådgiver Elin Rømo Grande fungere som daglig leder fra 15. mai til 31. juli.

– Det føles godt å gi stafettpinnene videre når det er dyktige mennesker som tar over. Organisasjonen vil være i de beste hender i tiden som kommer, sier Regine Andersen. – Jeg ønsker Oikos lykke til videre med det viktige arbeidet for en økologisk framtid, avslutter hun.

Foto: Oikos

Annonsører

Samarbeidspartnere