Regjeringen med økologisk handlingsplan

18.01.2009
Tirsdag presenterer statsråd Lars Peder Brekk regjeringens økologiske handlingsplan. - Oikos har store forventninger til at statsråden vil konkretisere hvordan myndighetene vil få opp tempoet i å nå den viktige 15 % målsetting, sier Reidar Andestad daglig leder. Vi forventer også å få en landbrukspolitisk begrunnelse for hvorfor en økologisk satsing er viktig.

Statsråd Brekks økologiske handlingsplan

-Oikos har kommet med kritikk for sendrektighet fra LMD i å komme med en økologisk handlingsplan.  Den kan blir glemt om planen nå løfter denne produksjonen fremover.  De to siste årene har det vært en nettovekst på ca 200 nye økologiske bønder i Norge, det er flott, men det er behov for flerer ganger dette for å nærme seg 15% målet til regjeringen.  Vi må både rekruttere langt flere og samtidig må ordningene være så gode og trygge at vi slipper det store frafallet av økologiske bønder som vi hatt hatt de siste årene. Det er derfor stor spenning knyttet til hva som bli innholdet i planen, sier Reidar Andestad.

 

Kornkampanjen som er oppfølging av sist jordbruksoppgjør blir også lansert på pressekonferansen.  Mangel på økologisk kornproduksjon har vært en sentral flaskehals i utviklingen av norsk økologisk produksjon.

 

Oikos forventer i følge Reidar Andestad særlig tre ting av den nye handlingsplanen for økologisk produksjon og forbruk:

1. Klargjøring av hvordan økologisk landbruk i Norge skal være en spydspiss for miljøutvikling av norsk landbruk. 

-Oikos mener dette er viktig for at forbrukerne kan opprettholde tillit til norsk matproduksjon, for at helse og miljøvektlegges i norsk matproduksjon i samsvar med flere og flere forbrukeres ettersprørsel.

 

2. En landbrukspolitsk begrunnelse for 15% måslettingen.

-Så langt har målsettingen vært mye et tall og lite begrunnet i miljø-, ressurs-, helse-, klimautfordringer.  Nå kan statråden rette opp dette med sin handlingsplan.

 

3. Tiltakspakke for omlegging til økologisk landbruk og økt omsetning.

- Det er valg av virkemidler for de første årene som først og fremst viser om regjerignen vil få opp farten i å kunne nå 15 % målsettingen.  Så langt har ikke tiltakene vært gode nok til å få en vesentlig omlegging til økologisk drift, nå er muligheten her å gjøre noe med dette, særlig ved å signalisere tiltak staten vil komme med under det kommende jordbruksoppgjøret.  

Det finnes er forslag til økologisk handlingsplan 

Landbruks- og matdepartementets rådgivende utvalg innen økologisk produksjon og forbruk, Møtearenaen hvor blant annet Oikos deltar, kom med forslag til økologisk handlingsplan tidlig i 2008, etter at dokumentet hadde vært på en høringsrunde.

 

Her finner du dokumentet:

 http://www.slf.dep.no/iKnowBase/Content/8389/HANDLINGSPLAN,%20LMD%2020.02.08.PDF

 

Se særlig på kapittel 8 som viser forslag til handlingstiltak for de første årene.

-----------------------

 

Statsråd Lars Peder Brekk lanserer økologisk handlingsplan. Foto LMD ved Torbjørn Tandberg.

Dette er opplegget for pressekonferansen tirsdag der Brekk skal prøve seg som økologisk baker i Godt Brød:

 

Økologisk: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk inviterer til pressefrokost og presentasjon av handlingsplan for økologisk mat tirsdag 20. januar.

 

Tid: Tirsdag 20. januar 2009, kl 09.30-11.30

Sted: Godt Brød, Theresegate 33, Majorstua, Oslo

Presentasjon av Landbruks- og matdepartementets handlingsplan for økologisk mat

Lansering av kampanje for økt produksjon av økologisk korn

 

Program for pressefrokost:

kl 09.30 Frokostforberedelser og fotomuligheter. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk elter, baker og steker økologiske brødvarer assistert av daglig leder Øystein Løvlie, Godt Brød

kl 10.00 Servering av enkel frokost: Statsrådens brød + økopålegg

kl 10.05 Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk presenterer "Handlingplan for økologisk mat" og lanserer kampanje for økt produksjon av økologisk korn

kl 10.20 Hva skal til for å nå 15-prosentmålet i 2015? Økokornets rolle i denne satsingen? Korte innlegg ved

         - Tron Skarpenes, kjededirektør NorgesGruppen/Ultra

         - Øystein Løvlie, daglig leder Godt Brød

         - Karin Røhne, optimeringssjef i Felleskjøpet Agri

         - Jan Albert Swift, kornbonde på Slagen i Vestfold

kl 10.30 Spørsmål i plenum

kl 10.45-11.15 Avslutning plenum. Separate intervjuer og fotomuligheter

 

På grunn av servering ønskes tilbakemelding på hvem som stiller (se kontaktperson under). 

 

Handlingsplan for økologisk mat

Etterspørselen etter økologisk mat er sterkt økende i Europa og Nord-Amerika, hvor omsetningen har økt med 10-15 prosent årlig siden 2004. Også i Norge er etterspørselen nær doblet siden 2006. Regjeringen fastsatte i forbindelse med regjeringserklæringen i september 2005 en målsetting om at økologiske jordbruksprodukter innen 2015 skal utgjøre 15 prosent av den totale produksjonen og forbruket av jordbruksprodukter. Forbruket øker nå mer enn produksjonen. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk ønsker å øke tempoet og styrke satsingen på økologisk mat. Satsingen er konkretisert i en egen Handlingsplan for økologisk produksjon og forbruk.

 

Kampanje for økt produksjon av økologisk korn

Kornet er selve nøkkelen til å kunne lykkes, både i forhold til matmel/bakerindustrien og i forhold til kraftfórindustrien. Økt produksjon av økologisk korn er avgjørende for å kunne øke produksjonen av økologisk egg, kalkun, kylling, ferskt kjøtt og melk mm. Det første tiltaket i Handlingsplanen er en kampanje for å øke produksjon av økologisk korn.

 

Kontakt: Kontaktperson på vegne av Landbruks- og matdepartementet: Ole G. Hertzenberg, Faktotum Informasjon AS, mobil 90100442, www.faktotum.no

 

Økologisk: Det inviteres til pressefrokost om handlingsplan for økologisk mat tirsdag 20. januar kl 0930 hos Godt Brød på Majorstua i Oslo.

--

 

Begge bildene er hentet fra LMDs presseinformasjon og er tatt av Torbjørn Tandberg.

Annonsører

Samarbeidspartnere