Regjeringen tillater genmanipulert mat

29.10.2014
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) har ifølge Bergens Tidende i dag godkjent de to genmodifiserte maistypene T 25 og NK 603 til mat og fôr. Maistypene er godkjent for import men ikke for dyrking i Norge. Oikos – Økologisk Norge reagerer sterkt på vedtaket.

Det samme gjør Nettverk for GMO-fri mat og fôr som for tiden koordineres av Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge. Nettverket sendte i dag ut pressemelding om saken.

Svekker forbrukernes beskyttelse

–Dette er første gang det tillates import av genmodifiserte organismer som kan havne på matfatet vårt, sier Lars Haltbrekken, leder av Naturvernforbundet. – Dette er en helt klar svekkelse av beskyttelsen norske forbrukere har mot genmodifiserte organismer, fortsetter han. –Ved å tillate genmodifisert mat på norske fat, støtter regjeringen dessuten et landbruk med mer bruk av giftige sprøytemidler i andre land. Det er ille, sier Haltbrekken.

Stikk i strid med genteknologiloven

–Vedtaket er stikk i strid med den norske genteknologiloven, sier Regine Andersen, koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nettverket omfatter alle bondeorganisasjonene, en rekke miljøorganisasjoner og Coop Norge Handel. –De to maissortene oppfyller rett og slett ikke kravene i genteknologiloven, fortsetter hun.

Genmanipulert til å tåle forbudt gift

–Begge maissortene er genmanipulert for å tåle større doser av sprøytemidler enn de i naturlig tilstand kunne overleve. Den ene sorten er til og med genmodifisert for å tåle et sprøytemiddel som er så giftig at det er forbudt å bruke i Norge, sier hun.

Genteknologiloven tillater kun genmodifiserte organismer i Norge dersom de er produsert på «en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger» (§1).

–Det sier seg selv at maissorter som er genmanipulert til å tåle et sprøytemiddel som er så giftig at det er forbudt i Norge, strider mot lovens formål, sier Regine Andersen.

Verken bærekraftig eller samfunnsnyttig

–Dette er rett og slett ikke en bærekraftig tilnærming til matproduksjon, fortsetter Andersen. I Norge jobbes det for mindre bruk av sprøytemidler, ikke mer, framholder hun. –Verken folk eller fe har bruk for disse maissortene, de er ikke ønsket i Norge, og dermed har de heller ingen samfunnsnytte, framholder Andersen. –Miljøvernminister Tine Sundtoft bryter intensjonene i genteknologiloven og tjener slik kun interessene til patenteierne Bayer og Monsanto, avslutter hun.

Les hele pressemeldingen med egen faktaboks her

Annonsører

Samarbeidspartnere