Regjeringen vil fjerne grunnstøtten til organisasjonene

19.10.2016
I forslag til statsbudsjett for 2017, varsler Landbruks- og matdepartementet at grunnstøtten til organisasjonene omgjøres til prosjektstøtte med virkning fra 2018. Daglig leder i Oikos – Økologisk Norge går ut mot omleggingen i Nationen. Oikos har også gått sammen med 19 av de berørte organisasjonene i en felles uttalelse til Næringskomitéen, der de advarer sterkt mot konsekvensene av forslaget. Komitéens leder Geir Pollestad (bildet) fra Senterpartiet, deler fullt ut bekymringene.

Statsbudsjettet var til høring i Næringskomitéen i går og saken er fyldig omtalt på nationen.no.

Bekymret for konsekvensene
Oikos – Økologisk Norge mottok i 2016 drøyt 2,9 millioner i grunnstøtte. Daglig leder Regine Andersen ser store utfordringer dersom Regjeringens forslag blir gjennomført.

– Grunnstøtte er sentralt for å utløse frivillighet og for å ha mulighet til å søke om prosjektmidler. Det er grunnstøtten som danner fundamentet for dette, framhever hun.

Hun sier videre at denne støtten er det som gjør det mulig å holde den grunnleggende driften oppe, og at organisasjonen er avhengig av disse midlene. Prosjektstøtte kan ikke brukes fritt der det trenges, påpeker hun.

– Vi har en rekke prosjektansatte, men prosjektmidler er bundet opp til spesifikke prosjekter. Det er derfor bare noen få som jobber med informasjon til blant annet forbrukere og medier, sier hun.

Endringen vil også kunne gå utover kontinuiteten i organisasjonen i og med den økte usikkerheten den skaper for ansattes stillinger.

Byråkratisering
– Et annet viktig argument mot en omlegging er byråkratiseringen det vil medføre. Det innebærer at organisasjonene vil bruke mye tid på å søke om penger, og ikke minst at staten vil bruke langt mer tid på å forvalte disse pengene, da midlene må lyses ut og prosjektsøknader vurderes. Jeg trodde ikke Frp ville gå inn for økt byråkrati, sier Andersen. Geir Pollestad er enig.

Endringen er politikk
Pollestad mener grepet fra departementet har en politisk karakter.

– Jeg mener dette er første steg mot å avvikle støtten til organisasjoner med et landbruks- og distriktsperspektiv, sier han.

Det går utover forutsigbarhet og drift. - Prosjektmidler har ofte som et kriterium at de ikke kan brukes til daglig drift, og det blir større usikkerhet rundt hvor mye penger organisasjonene vil få fra år til år.

Demokratisk problem
– Det store spørsmålet er hva som gjør departementet i stand til å tro at de er bedre til å vurdere prosjekter, enn organisasjonene selv, sier Pollestad, og legger til at han mener det er et demokratisk problem dersom organisasjonene ikke har midler de kan bruke slik de selv ønsker.

– Faren med det er at det er lettere å gi støtte til de du liker enn de du ikke liker. Uavhengigheten av departementet blir mindre, sier han.
– Vi kan ikke forestille oss at forslaget om omgjøring av grunnstøtte til prosjektstøtte skal gå gjennom, og kjemper for at det ikke blir en realitet. Det vil være et stort tap for det demokratiske Norge. Sivilsamfunnet har en viktig rolle i et demokratisk samfunn. Om man fratar dem grunnstøtten, vil det svekke frivillighet og demokratiske prosesser, sier Regine Andersen. Pollestad er enig, og har også et håp om at regjeringens forslag kan avvises.


Brev med felles uttalelse fra organisasjonene finner du her.

Eget høringsbrev til Næringskomiteen fra Oikos - Økologisk Norge med kommentar til organisasjonsstøtten til Oikos og forslaget knyttet til grunnstøtten finner du her.Tekst: Jens Petter Homleid
Kilde: nationen.no
Foto: stortinget.no

Annonsører

Samarbeidspartnere