Reidar Andestad er ny daglig leder i Oikos

07.06.2007
Styret i Oikos har ansatt Reidar Andestad i stillingen som daglig leder i Oikos med tiltredelse fra 15. august 2007.


Reidar Andestad har en allsidig bakgrunn fra organisasjons- og politisk arbeid, blant annet som daglig leder i Fremtiden i våre hender sitt infosenter i årene 1989-1992. Han har embetsutdannelse i pedagogikk, og har arbeidet som personal- og administrasjonssjef, kontorleder og fagsjef. Han har blant annet vært medlem i Nasjonalt opplæringsråd for næringsmiddelfag og leder av Fellesrådet for det sørlige Afrika. Reidar Andestad går fra stillingen som kontorsjef i Norges Handikapforbund sitt regionkontor Nord Vest i Molde.

Personlig har Reidar Andestad brent for å ta ansvar for miljøutfordringene i en rekke år, og ser Oikos som en viktig arena for arbeidet for miljøvennlig matproduksjon og omsetning.Styreleder i Oikos, Kristen Ulstein og ny daglig leder, Reidar Andestad.
Foto: Liv Birkeland, Bioforsk Økologisk

Annonsører

Samarbeidspartnere