Reker kan sulte ihjel på grunn av sprøytemidler

27.05.2013
Sprøytemidler som er knyttet til biedød, viser seg å ha alvorlige effekter på ferskvannsreker og andre vannlevende organismer. Lave men konstante doser av disse sprøytemidlene, kan være dødelig for dem, ifølge ny forskning.

Sprøytemidler som bidrar til biedød, ser ut til å være mer giftige for vannlevende organismer enn man tidligere har antatt. Ett av neonikotinoidene, imidakloprid, har en uventet giftig effekt på vannlevende organismer i ferskvann. Dette viser en nylig publisert studie fra det sveitsiske føderale institutt for akvatisk vitenskap og teknologi (EAWAG).

Små doser over tid er farligst

EAWAG utsatte ferskvannsreker (gammarider) for både kortvarige høye og konstant lave konsentrasjoner av imidakloprid.

Forskerne fant ut at kort eksponering for høye konsentrasjoner, var mindre skadelig for rekene, enn når de ble utsatt for lave konsentrasjoner som varte i flere dager eller uker. De rekene som ble flyttet over i rent vann etter høye og korte eksponeringer, kom seg igjen relativt raskt. De som ble eksponert for lave doser over tid, sultet i hjel etter 2 til 3 uker. Forklaringen er at rekenes spiseadferd og evne til å bevege seg, ble svekket.

Vanlig testing av giftighet feiler

Den langsomme utsultingseffekten som ble observert ved konstant eksponering for lave doser av neonikotinoider, blir ikke fanget opp av konvensjonell testing av giftighet. Dette fordi slike tester er kortvarige, og ikke utføres over flere uker. Studien indikerer i tillegg at sesong- og miljømessige faktorer kan virke inn.

Imidakloprid er ekstremt giftig for bier. Stoffet har derfor blitt forbudt å bruke i raps som er trekkplante for bier, men det er fortsatt tillatt brukt som sprøytemiddel i veksthus og planteskoler. Det selges også som "hobbypreparat til innendørs bruk".

Kilde: Science Daily/EAWAG

Les mer om disse sprøytemidlenes effekt på bier:

EU vil redde biene

Norge kan redde biene

Oikos vil forby biegift

Annonsører

Samarbeidspartnere