Rekordår for økologisk mat

21.03.2013
Salget av økologisk mat hadde en rekordvekst i 2012 med over 17 prosent viser en årsrapport fra Statens Landbruksforvaltning. – Dagligvarekjedene med Kiwi i spissen fortjener ros for denne utviklingen, sier daglig leder Regine Andersen i Oikos - Økologisk Norge. Hun viser til at Kiwi i siste del av 2012 kjørte en stor kampanje for økologisk mat uten momstillegg og at kjeden fortsetter med dette i år.

Økomaten har blitt billigere

Også Coop har kjørt lik pris på økologisk frukt og grønt som på konvensjonelle varer.  Flere av produsentene av frukt og grønt hadde en salgsøkning på 30 prosent i 2012. For frukt og grønt er etterspørselen så stor at det er behov for å øke produksjonen.

– Forbrukerne vil følge etter når de ser at økologisk ikke er dyrere enn konvensjonell mat. Utover dette, er mangel på kunnskap om ernærings- og miljøfordeler ved økologisk mat det viktigste hinderet for videre vekst, sier Andersen og lover at Oikos vil fortsette å bidra aktivt her.

Meieriprodukter er størst

Meieriprodukter er fremdeles den produktgruppen hvor det omsettes mest økologiske varer, målt i verdi. Det ble solgt meieriprodukter for 257,3 millioner kroner i 2012, 1,5 prosent mer enn i 2011.

– Samtidig er det fortsatt slik at mindre enn 40 prosent av den produserte økomelken blir brukt til økologiske produkter.  Her har TINE har et særlig ansvar for å komme med flere produkter og markedsføre sitt økologiske vareutvalg, sier Andersen. Hun er derfor glad for at TINE har signalisert at de vil lansere flere nye økologiske produkter i år. Hun viser til at også Rørosmeieriet har markert seg med lanseringen av nye økologiske kvalitetsprodukter og er viktige for utviklingen på dette området.

25 % utenfor butikk

I overkant av 25 prosent av den samlede omsetningen av økologiske produkter i Norge skjer utenfor butikk. Her er storkjøkken med blant annet Forsvaret, St. Olav Hospital, Choice-hotellene viktige. Storkjøkkenmarkedet hadde en vekst på 15,6 prosent i fjor.

En del selges også gjennom en stadig økende andel av heløkologiske butikker, gårdsutsalg og  Bondens Marked. Bondens Marked hadde den relativt største veksten med 41 prosent vekst i salg av økologisk mat.

For første gang presenterer Statens Landbruksforvaltning (SLF) omsetningstall fra de tre helse-kostkjedene Life, Sunnkost og H-Naturkost.  Inkludert salget fra disse salgskanalene har SLF registrert en omsetning av økologiske produkter på omlag 400 millioner kroner.

– Dette er en positiv utvikling, sier Regine Andersen. Nå må staten følge sin egen politikk og stille krav om 15 prosent økoandel ved sine innkjøp sier hun, og viser til Regjeringens målsetting om 15 prosent  økologisk produksjon og omsetning innen år 2020.

Les hele rapporten «Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer» fra SLF her.

Annonsører

Samarbeidspartnere